Loading

FIJNE ZOMER! genietenD van onze actie

We bezorgen jou een extra fijne zomer met onze leuke zomeractie!

Nu de gekte rond koning voetbal gedaan is, is het tijd om volop van de zomer te genieten! ACD wil dit extra aanmoedigen met de zomeractie!

Wanneer: Vanaf maandag 16/07 t.e.m. 31/08 kan je van deze actie genieten!

Bij aankoop van een Prestige serre profiteer je tijdens de zomervakantie van extra's... Zo krijg je een GRATIS hordeur, automatische raamopener, zweetslang en druppelkit cadeau! Laat dat zomergevoel maar van start gaan!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.