Vredelantsepad zondag 5 maart 2017

Op zondag 5 maart hebben we dit rondje van ca 10 km gelopen. Een wandeling door het vlakke land van Utrecht. De mooiste stukken vonden we het dorp Vreeland, stukjes langs De Vecht, (al liggen er wel erg veel woonboten die het uitzicht ontnemen) en het stuk langs het Amsterdam- Rijnkanaal. Mooi al die grote boten die langs komen.

Houdt er wel rekening mee dat het stuk pad door het weiland (de helft van de wandeling!) heel erg drassig is!. De vergezichten zijn er prachtig en soms zie je er bijzondere vogels.

verkeerde afslag genomen, de slootjes zijn gewoonlijk prima over te steken.

Kortom, het Vredelantsepad staat duidelijk aangegeven, biedt mooie uitzichten en kan je beter niet na langdurige regenval lopen.

Created By
Marcel Steinbach Infra Communicatie
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.