Loading

De Driesprong nieuwsbrief 25 maart 2019

Projectlied Pasen

Paasproject 2019

De komende tijd besteden we op school aandacht aan de voorbereidingen op Pasen met het Paasproject waarin we met verschillende vertellingen toeleven naar de viering van Pasen. Hoofdthema is dit keer: “Het moment dat alles verandert”. Tijdens dit project volgen we het evangelie van Marcus. Op donderdag 18 april wordt het project afgesloten met de laatste vertelling in de eigen groep. Bij de diverse bijbelvertellingen leren we telkens een couplet van het projectlied en worden er op een poster de bijbehorende platen geplakt. Deze poster wordt ook in de hal opgehangen. Het lied zingen we op de melodie van ps.134: Gij dienaars aan den Heer gewijd/ Looft, looft nu aller heren Heer.

De vertellingen:

Verjaardagen

Agenda

Oud papier/Pleinvegen

Afsluiting projecten

Donderdag 14 maart was er weer een inloop voor ouders en belangstellenden. Veel mensen kwamen de werkstukken van de kinderen bekijken. In de kleuterklas was er dit keer de mogelijkheid om je haar te laten opsteken of vlechten. Angelique Lemmen bedankt voor je medewerking. Je hebt heel veel kinderen blij gemaakt met een prachtig kapsel.

Studiedag team donderdag 4 april

Op donderdag 4 april hebben de kinderen vrij vanwege een studiedag van de leerkrachten. Tijdens deze dag gaan we als team aan de slag met ons nieuwe schoolplan voor de periode 2019-2023. Op deze dag brainstormen we over de koers die we de komende periode zullen varen. In de afgelopen periode hebben we als school een onderzoek laten uitvoeren door een externe deskundige van de IJsselgroep. Hierbij zijn de bovenschoolse Interne Begeleider en de directeur betrokken. De uitkomst van deze audit leverde voor onze school ook waardevolle ontwikkelpunten op die worden meegenomen in het nieuwe schoolplan. Jaarlijks wordt uit dit schoolplan een jaarplan gedestilleerd. Dit plan wordt besproken met de Medezeggenschapsraad

Eieractie

Binnenkort krijgen de kinderen een formulier mee om eieren te verkopen. De woensdag voor Pasen worden de bestelde eieren afgeleverd. Het zou prachtig zijn dat we dit jaar een record aan eieren kunnen verkopen. We sparen nl. voor een nieuw speeltoestel op het grasveld voor de school. Dus eet dit jaar een eitje meer! Het kind dat de meeste eieren verkoopt krijgt een mooie prijs.

Elfje

In groep 4 zijn de kinderen bezig geweest met gedichten. Samen hebben we een mooi elfje gemaakt. Heel toepasselijk bij het mooie weer dat er aan komt:

We gaan weer afval scheiden

Sinds afgelopen week zijn we naast een grijze afvalcontainer in het bezit van een oranje en een groene afvalcontainer. Dit betekent dat we ook op school weer ons afval kunnen scheiden. De gemeente heeft gehoor gegeven aan de vraag van alle Wierdense basisscholen om op de scholen afval gescheiden te kunnen inzamelen. We zijn hier heel blij mee, want ook in dit geval geldt: “Jong geleerd is oud gedaan!”.

Landelijke opschoondag groep 8

Groep 8 heeft afgelopen vrijdagmiddag Hoge Hexel en omgeving afgestruind, op zoek naar zwerfafval. We hebben onder andere langs de Piksenweg, Oude en Nieuwe Schoolweg en de Hexelsweg opgeruimd.

Verkeersexamen groep 7/8

Dit jaar doet groep 7/8 weer mee aan het VVN Verkeersexamen. We zijn druk aan het oefenen, want op 3 april is het theorie-examen en op 10 april het praktijkexamen.

Korfbaltoernooi voor groep 5 en 6

Op 1 en 2 april is het jaarlijkse korfbaltoernooi voor groep 5 en 6. We hebben ons hiervoor opgegeven maar tot op heden heeft zich nog geen ouder gemeld om de teams te begeleiden. Dat houdt in dat we op dit moment nog niet kunnen deelnemen. Mocht u het leuk vinden om deze taak op u te nemen, dan kunt u zich bij juf Ina of juf Mirthe melden. We hebben intussen wel het wedstrijdschema ontvangen.

Credits:

Created with images by Anton Darius | @theSollers - "untitled image" • congerdesign - "passion cross good friday" • Unknown - "Free photo: Balloon, Party, Carnival, Move, Sky - Free ..." • tigerlily713 - "calendar date time"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.