Morren Rietdekkersbedrijf rietdekkers in hart en nieren

Rietdekken is een beroep waar liefde voor het ambacht de belangrijkste reden is om rietdekker te worden.

In 2009 zijn we ons rietdekkersbedrijf in Lunteren begonnen. Na ruim tien jaar ervaring als rietdekker bij dezelfde werkgever werd het de hoogste tijd om op eigen benen te staan en het vak dat we zo graag uitoefenen te perfectioneren.

Speciale aandacht voor details.

Iedere rietdekker heeft naast de basistechniek die hij van zijn leermeester meekrijgt ook zijn eigen technieken waarmee hij zijn vakmanschap vergroot. Doordat onze basis bij het onderhoud van rieten daken ligt hebben we ervaring met we vele soorten daken. Juist hierdoor kennen we de technieken voor veel soorten rieten daken. Ervaren rietdekkers dus! Hoewel we broers zijn, zit er wel duidelijk verschil tussen onze voorkeuren. Doordat we de administratieve kant en de ambachtelijke kant van de firma gescheiden hebben, kunnen we beiden uitblinken in onze werkzaamheden als rietdekker. We doen beiden wat we leuk vinden én waar we goed in zijn. Natuurlijk kunnen we wel helpen bij elkaars werk. Want bij drukte springt iedereen bij om de deadlines voor de klant te halen. En zo hoort het ook vinden wij.

Vakmensen aan het werk.

Door op te foto's te klikken wordt de afbeelding vergroot.
Created By
Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn gemaakt door Infra Communicatie.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.