Iz prošlosti domovine Hrvatske PID, 4.r.

6. i 7. stoljeće

DOLAZAK HRVATA NA DANAŠNJE PROSTORE

Hrvati su na današnje područje došli u vrijeme Velike seobe tijekom 6. i 7. stoljeća.Do tada su živjeli na području srednje Europe, a njihova domovina zvala se Bijela Hrvatska(na prostoru današnje Poljske).

Legenda

... govori da je Hrvate na ovo područje dovela obitelj od 5 braće (Hrvat,Kluk, Lobel, Muhlo i Kosjenac) i 2 sestre (Tuga i Buga).

Tražili su bolje uvjete života: plodnu zemlju, vodu i topliju klimu.

Hrvati u novoj domovini naseljavaju prostor od rijeke Drave do Jadranskog mora.

U novoj domovini, Hrvati su sagradili kuće, uzgajali stoku, lovili šumske životinje, obrađivali zemlju i štitili je od neprijatelja.

Govorili su različitim jezicima i vjerovali u više bogova, te imali različite običaje.

9. stoljeće

U 9.st. postojale su dvije kneževine:Panonska Hrvatska i Primorska Hrvatska.

U 9. stoljeću Hrvati prihvaćaju kršćanstvo.

Sa prihvaćanjem kršćanstva, počinje se širiti kultura i pismenost.

10.stoljeće

U 10. stoljeću hrvatska kneževina postaje kraljevina.

Knez Tomislav uspješno je ratovao protiv Mađara i Bugara. Moć Hrvatske se povećala pa je Tomislav postao kralj (925.g.).

11. stoljeće

U 11. stoljeću u Hrvatskoj vlada Petar Krešimir IV.

Za kralja je okrunjen u Biogradu, gdje je i stolovao.Podigao je grad Šibenik, a u Zadru je osnovao znameniti benediktinski samostan.

Kralj Zvonimir naslijedio je Petra Krešimira IV.

U Solinu ga je papin izaslanik okrunio kraljem, a zauzvrat Zvonimir je papi obećao vjernost. Zvonimir je stolovao u Kninu.

Pomagao je mnoge crkve i samostane. Tako je na otoku Krku darovao zemlju samostanu sv. Lucije. O toj darovnici postoji zapis uklesan na znamenitoj Bašćanskoj ploči, na kojo piše "Zvonimir, kralj hrvatski". Bašćanska ploča pisana je glagoljicom.

Zvonimir je bio oženjen Jelenom Lijepom, sestrom ugarskog kralja Ladislava. Hrvatski narod stoljećima je pamtio razdoblje mira i blagostanja koji su vladali u doba kralja Zvonimira. Unatoč tome njegova smrt, kao i njegov brak sa Jelenom pokazali su se pogubnima za Hrvatsku jer su prouzročile gubitak hrvatske samostalnosti i dolazak mađarskih Arpadovića na hrvatsko prijestolje.

Slika Otona Ivekovića prikazuje smrt posljednjeg hrvatskog kralja Petra Svačića.

Nakon smrti ugarskog kralja Ladislava 1095. godine, na prijestolje dolazi njegov najstariji nećak Koloman, koji je krenuo u vojni pohod na Hrvatsku.

Potkraj travnja, odnosno početkom svibnja 1097. godine došlo je do bitke na Gvozdu , u kojoj je kralj Petar izgubio život na bojištu i tako ostao zapamćen kao posljednji hrvatski kralj "narodne krvi". U spomen na nesretnog hrvatskog junaka planina dotada nazivana Gvozd, naziva se Petrov gvozd, odnosno Petrova gora.

12. stoljeće
1102. godine na vlast dolazi Koloman Arpadović.

Okrunjen je u Biogradu za hrvatsko-dalmatinskog kralja , čime je uspostavljena personalna unija između Hrvatske i Ugarske.

Arpadovići su vladali iz udaljenih prijestolnica, pa se njihova vlast u Hrvatskoj slabo osjećala. To je pridonijelo jačanju nekih hrvatskih kneževskih obitelji.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.