Infra Communicatie fotografeert overal waar gebouwd wordt

Lelystad Airport

Mathilde, een paar foto's van projecten waar ik de laatste tijd kom en fotografeer. Dit als reminder om Infra Communicatie in te zetten als fotograaf op één van de vele projecten waar Hakkers werkzaam is.

Floriade Almere
Loodijk, Weesp
N31 Harlingen
Zuidas Amsterdam
NS Overijssel
Hoog Catharijne Utrecht
Infra Communicatie maakt wekelijks foto's op grote projecten. Een aantal van dit soort foto presentaties op projecten waar Hakkers aan meewerkt, gepresenteerd via de eigen website, geven geïnteresseerden een goed beeld van de werken waaraan gewerkt wordt. En sneller dan met een film via youtube.

Bel of mail als je een idee of project in gedachten hebt, vanuit het midden van het land ben ik overal snel inzetbaar.

mobiel 06 10 07 16 77 mail: marcel@infracommunicatie.com

Created By
Marcel Infra Communicatie
Appreciate

Credits:

Foto's zijn eigendom van Infra Communicatie.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.