Collectieve intelligentie sentia academic publishers

Door Wendy Jansen, Fons Schoemaker en Bas de la Parra.

De uitdaging voor de organisatie van nu.

Het vermogen van een een groep (mensen, dieren, planten, cellen, micro-organismen en/of machines) om problemen op te lossen.

Een zwerm, een symfonie zonder dirigent

Zwermprincipes worden door mensen al op diverse terreinen bewust toegepast. We kunnen deze ook op een meer algemene manier gebruiken in onze organisaties. Er zijn bedrijven die door het invoeren van simpele gedragsregels hele managementlagen hebben verwijderd, met als doel daarmee zelforganisatie te stimuleren.

Mentale Kaarten

Mentale kaarten vinden we op elk niveau; bij mensen, teams, organisatie-afdelingen, landen en de wereld. Uit onderzoek blijkt dat Japanse en Amerikaanse kinderen letterlijk verschillende werelden waarnemen. Laten we ze een houten paard zien dan zien de Amerikaanse kinderen het paard, de vorm en de Japanse kinderen het hout, het materiaal.

Japans kind ziet materiaal

De collectieve intelligentie van groepen van mensen is gebaseerd op het met anderen delen van de individuele mentale kaarten en het combineren hiervan tot collectieve mentale kaarten.

Door internet en het reizen van mensen komen steeds meer mentale kaarten uit verschillende culturen bij elkaar en worden op den duur collectieve mentale kaarten gecreëerd.

Amerikaans kind ziet vorm

Technologie wordt steeds meer sociaal, mobiel en realtime

Onze grote geheugencapaciteit laat ons namelijk de vooruitzichten en gevolgen inschatten van relaties, seksueel contact, rivaliteit, macht, bedrog, loyaliteit en verraad. Instinctief vinden we het heerlijk om talloze verhalen te vertellen over anderen. Het is niet voor niets dat mensen zo graag naar reality shows op televisie kijken.

Bij de aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel in maart 2016 speelde Facebook met het nieuwe tool ‘Safety Check’ een belangrijke rol in het doorgeven van berichten over wie veilig was.

Grote groepen mensen kunnen realtime hun informatie en kennis bij elkaar brengen en ingewikkelde kwesties analyseren en oplossen op manieren die nog niet eerder mogelijk waren.

In de deeleconomie staat niet het eigendom van goederen, diensten of informatie centraal, maar de toegang tot en het delen ervan.

Kiezen of delen? Digitaal Darwinisme vormt vandaag de dag de grote uitdaging voor bestaande organisaties.

tappen uit het wereldbrein

Het zijn vooral de ‘brein’-mogelijkheden van het ‘wereldbrein’ die het aantrekkelijk en soms zelfs noodzakelijk maken om deze mogelijkheden te mobiliseren.

Een belangrijk aspect van het ‘wereldbrein’ is niet alleen het feit dat daar informatie te vinden is, maar dat je er ook van alles met elkaar kunt leren.

Moon zoo 400.00 ogen kijken naar de maan

Het Zooniverse het crowdsourcingproject ‘Moon Zoo’. Zooniverse is ’s werelds grootste en populairste platform voor onderzoek door gewone mensen. Tot nu toe zijn al vier miljoen maanbeelden bestudeerd.

Sociaal weefsel als broedkamer van Collectieve Intelligentie

Vanaf 10 juni beschikbaar bij Sentia en vanaf 20 juni bij de boekhandel.

Created By
Diana Nooten
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.