Diner Pensant Afsluiting 'Expert of Wellness' 21 april 2017

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de afsluiting van het Excellentieprogramma Expert of Wellness. Deze vindt plaats op vrijdag 21 april, 16.00 - 20.00 uur.

Het programma

 • 16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 16.15 uur Welkomstwoord
 • 16.30 uur Presentatie 1 t/m 4
 • 17.00 uur Uitserveren voorgerecht
 • 17.15 uur Presentatie 5 t/m 8
 • 17.45 uur Uitserveren hoofdgerecht
 • 18.00 uur Presentatie 9 t/m 12
 • 18.30 uur Uitserveren dessert
 • 18.45 uur Presentatie 13 t/m 16
 • 19.15 uur Borrel
 • 20.00 uur Einde

Wij hopen u graag te zien op het Diner Pensant, Docentenkamer, Groenveldsingel 40, Venlo. Wij verzoeken u om zich aan te melden voor deze mooie afsluiting. Aanmelden voor 8 april via deze link.

Created By
Dion en Madelon
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.