Loading

Svenska bärselemärket Najell får ny rekordorder från Korea

Najells produkter för urbana föräldrar kommer snart att finnas tillgängliga för föräldrar i Korea, vilket gör den till den 19:e marknaden där du kan köpa Najell-produkter. Margret Runarsdottir, Najells marknadschef, tackar varumärkets digitala närvaro för den snabba internationella tillväxten.

Najell har fått en rekordorder från Korea, en marknad med 52 miljoner invånare. Företaget fortsätter att växa på en snabb takt och säger att det är mycket tack vare deras ökade närvaro online.

"Vår nya partner hittade oss på nätet och visar hur världen verkligen är global idag. Korea är idag världens ledande marknad avseende e-handel" förklarar Margret.

Den koreanska bärselemarknaden är också en av de starkaste i världen. En nyligen genomförd undersökning visade att koreanska föräldrar spenderade i genomsnittet 80 euro per barn på bärselar. Inklusive den begagnade marknaden och inflödet av asiatiska märken visar att de koreanska föräldrarna verkligen är långt framme avseende bärande av barn. Det gör Korea till ett mycket spännande tillskott för Najell.

"Vi har jobbat mycket på vår hemsida och digital närvaro. Vi är naturligtvis väldigt glada att se att denna typ av resultat kommer ur den ansträngningen." - fortsätter Margret Marketing Manager på Najell.

Med det nya samarbetet med Korea kommer Najell nu att vara tillgänglig på 19 marknader runt om i världen. Från Island till Sydafrika och Korea.

Najell AB är ett familjeföretag som utvecklar produkter för föräldrar med en ungdomlig livsstil. Våra produkter ger nyblivna föräldrar möjlighet att träffa vänner, resa och fortsätta upptäcka världen med er nya familjemedlem som en till resenär med på äventyret. Najell grundades 2012 då bolagets grundare Niklas och Freja insåg behovet att kunna vagga barn till sömns och förflytta barnen utan att de väcks. Den insikten ledde senare till den prisbelönta produkten SleepCarrier som lanserades 2014.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.