Loading

hvem søker til foto og grafikk?

MÅ JEG VÆRE GOD TIL Å FOTOGRAFERE ?

VI LEKER OG LAR OSS INSPIRERE AV DE STORE OG KJENTE.

Her er bildene bearbeidet i bla photoshop.

(Alle får adobepakken på maskinene sine.Vi jobber bla i Photoshop og In Design eller andre programmer det er hensiktsmessig å bruke. Litt opplæring, mye egenutprøving.)

Portrett, lys +++

Vi jobber med grafikk.

LINOTRYKK

Linotrykk som har blitt utstillingsplakater

Vi besøker gallerier og utstillinger.

Her tresnitt på kunst- og industrimuseet, utstilling og workshop

KOLDNÅLSTRYKK

SILKETRYKK

Besøk på silketrykkeri hvor vi fikk trykket t-skjorter med eget designet trykk.

SKRIFT OG LAYOUTOPPGAVER

Layoutoppgaver

Vi går ikke i dybden som på MK, men dere lærer litt om bruk av fonter, plasseringer, balanse mm. Her er bla foto av "frost" blitt bokomslag.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.