Kunstzinnige activiteit 1 Film: room

Voor mijn kunstzinnige activiteit voor periode 1 ben ik naar de Cacaofabriek geweest met vriendinnen en zijn we naar de film Room geweest.
Hier zitten we in de zaal.
Het was van het Literair café dus van te voren was ook nog een presentatie.
De film: Room
LOVE KNOWS NO BOUNDARIES
De film riep verschillende emoties/gevoel op:
LIEFDE en WARMTE: Tussen moeder en zoon.
OPGESLOTEN: De moeder en het zoontje (Jack) zitten opgesloten in een kamer van 3 bij 3.
ONTROEREND: Hartverscheurend verhaal.
ANGST: De moeder is ontvoerd en is in het kleine kamertje waar ze op is gesloten bevallen van haar kindje. Wat stond haar nog allemaal te wachten?
NIEUWSGIERIG: Jack wordt steeds nieuwsgieriger naar de situatie.
VERLATEN/EENZAAM: Ze leven samen in het kamertje. Jack is daar geboren en heeft geen idee hoe de buiten wereld eruit ziet. De kamer is zijn wereld.
MOED: Doordat Jack nieuwsgieriger wordt dreigt de moeder (Ma) eronder te dreigen. Ze maken een plan om te ontsnappen.
Al om al ik vond het een erg mooie film en dat kwam vooral doordat hij veel verschillende emoties opriep. Eerder zou ik nooit naar zo'n film in de Cacaofabriek gaan, maar nu ik er een keer ben geweest, ga ik het zeker vaker doen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.