Peperklip meets Hamlet Schiedams Stadsspektakel van De Stokerij

...van begin tot bühne

Of we als school mee wilden doen aan het grote Hamlet, Schiedams Stadsspektakel? Natuurlijk wilden we dat! Na de introductieles door Koen Wouterse was er een nieuwe club enthousiaste toneelspelertjes geboren! Elke donderdag, zaterdag en zondag van de maand juni staat een groep Peperklipsterren te stralen op de bühne. Hoe spannend het soms ook voor ze is!

De generale repetitie, spannend!
Als je het meemaakt is het superleuk

De cast van donderdag

Anne Fleur, Zida, Jasmijn, Narelie, Jada en Erhan

Als er nog een toneelstuk is, ga ik gauw weer meedoen!

De cast van zaterdag

FatmaNaz, Carmen, Afua, Ilayda en Asia

Ik vind het al leuk zonder te beginnen met spelen

De cast van zondag

Aisha, Tessa, Sueda, Sabrine, Giovanni en Caitlin

Ik vind het héél erg leuk. Ik was eerst zenuwachtig maar nu niet meer

Kostuums passen

Het is een zielig verhaal maar wel leuk. Mijn jurk was prachtig en onuitstaanbaar mooi

In de make-up

Onze sterren met de acteurs

Portretten galerij

Ik heb zelfs het boek gelezen, maar het toneelstuk overtreft alles

Op de Set

Ik word er blij van als ik al die mensen zie
Het is spannend en je weet niet hoe vol de zaal zit. Het is het leukst als het eenmaal bezig is en misschien zie je bekenden

Feestelijke afsluiting

Jetta Hulshoff - Cultuur Coördinator OBS De Peperklip

Wat een belevenis, ik had dit nooit willen missen
Created By
Wim van den Berg
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.