Cialis cialis hapı

Cialis, erkeklerde görülen erektil disfonksiyon yani halk dilinde iktidarsızlık olarak bilinen hastalıkta tedavi amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Hatta son yıllarda yapılan araştırmalarda iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde de kullanıldığı belirlenmiştir. İlacın üretilmesindeki asıl amaç ise bir erkeğin cinsel ilişkiye başlayacak ya da devam ettirecek yeterli ereksiyona sahip olamaması ya da sahip olunan ereksiyonu devam ettirememesi gibi sorunların çözümü içindir.

Adına cialis denen bu ilacın kullanımı bazı durumlarda sakıncalı olabilir. Bu durumlar arasında; tadalafile karşı alerjik olmak, göğüs ağrısı ve kalp problemleri için nitrat içeren ilaçlar kullanmak, kalp hastalığı ya da kalp ritimleri problemleri, son 90 gün içerisinde geçirilmiş bir kalp krizi, son 6 ay içerisinde geçirilmiş inme ya da konjektif kalp yetmezliği, anjina, yüksek ya da düşük kalp basıncı, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, orak hücreli anemi, kan hücresi bozukluğu, hemofili gibi kanama bozukluğu, mide ülseri, retinitis pigmentosa, penis şekil bozukluğu vb. rahatsızlıklar yer almaktadır.

Görmede değişiklik veya ani görme kaybı

Kulaklarda çınlama eve ani duyma kaybı

Göğüs ağrısı, ağırlık hissi, terleme, hasta hissetme

Düzensiz kalp atışı

Ellerde veya ayaklarda şişlik, nefes darlığı

Nöbet

Baş dönmesi, bayılma hissi

Peniste ağrı veya 4 saatten uzun süren ereksiyon

Bu gibi etkiler görüldüğünde tıbbi müdahale gerekebilir. Daha hafif olan yan etkiler ise şu şekildedir:

Yüz ve boyunca kızarıklık, göğüste sıcaklık

Burun tıkanıklığı, hapşırma, boğaz ağrısı

Bağ ağrısı

Hafıza sorunları

İshal, mide bozulması

Kas ağrısı, sırt ağrısı

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.