Loading

Històries del Vi Octubre 2017 - Cornudella de Montsant

Després d'una primera i magnífica experiència amb Montsant Natura l'any passat, he tornat a les vinyes del Priorat per aprendre a explicar amb imatges les “Històries del vi”. Es notava que l'activitat estava preparada com diria en Jordi Brú amb “carinyo”. La experiència tractava d'explicar una determinada història o procés amb imatges. En aquest jornada, en Gorka Martínez va venir expressament des de la Vall d'Aran per acompanyar-nos en aquesta experiència. A través d'aquí, també crec és convenient agrair a en Xavi, la Dolors (la seva dona) i la Àlida, la atenció que ens varen disposar per tal de donar-nos les explicacions pertinents del procés.

Com a primera conclusió personal, quan s'afronta aquest tipus de projecte, és bàsic preparar-se abans. Sobretot aprenent els 'intringuilis' del que es pretén explicar. En el meu cas, per variar, no ho havia previst. Pensant, innocentment, que fer vi era bàsicament xafar raïm i fer fermentar el valuós suc. I, finalment, buidar la tant desitjada ampolla.... upps.. perdó, copa.

Ens trobem en una parcel·la de plantació de raïm a Cornudella de Montsant al Priorat, on s'hi cultiva la garnatxa. O, com bé dirien la gent de la contrada, la granatxa. La denominació d'origen que ens trobem és la DO Montsant.

Cep de raïm Garnatxa

La garnatxa és una varietat de cep negra que dóna un raïm de taula. Els gotims són compactes i el gra és ovalat, dolç i de color morat. És sensible a les humitats i a les boires de primavera, però s'adapta bé en zones assolellades, airejades i no massa altes. És la varietat mediterrània més cultivada arreu del món, utilitzada pràcticament a totes les denominacions d'origen de Catalunya, inclosa la Catalunya del Nord, i a Requena.i

A comentar, que la verema el factor pluja és determinant per decidir si recollim o no abans d'hora. Ja que el raïm madur és sensible a que se li trenqui la pell degut a l'impacte de les gotes de pluja, fet que iniciaria abans d'hora el procés de fermentació. A més, si recollim el raïm amb pluja fa que en el procés s'hi introdueixi aigua, deteriorant la qualitat i grau del ví.

El temps de col·lecta depèn del grau de maduració del raïm i de la varietat, i és molt important per obtenir una relació percentual entre els sucres i els àcids en el gra de raïm amb un valor òptim per al tipus de vi que es vol produir.

La Dolors en plena verema.

El procés de recol·lecció del raïm s'ha de fer amb molta cura vetllant que no s'espatlli o trenqui el raïm. Aquest s'escull curosament descartant el immadur i el sec.

Tallant amb delicadesa el raïm.

Per a la producció de vi d'elevada qualitat la recollida és manual, essent necessari collir el raïm de manera més selectiva.

La Dolors omplint el cubell

Durant la fase de collita del raïm és necessari respectar algunes regles; com ja he esmentat, és necessari evitar recollir el raïm mullat (per pluja, rosada o boira), ja que l'aigua pot influir en la qualitat del most; a més s'ha d'evitar veremar en les hores més càlides del dia, per impedir l'inici no desitjat de la fermentació.

En Xavi carregant el remolc del tractor.

Els raïms han de descansar en contenidors no massa profunds, per a evitar que s'aixafin.

En Xavi amb el tractor entremig de les vinyes.

Finalment, el raïm ha d'anar transportat als llocs en els quals serà efectuada la vinificació en el menor temps possible, per evitar fermentacions o maceracions.

En Xavi sortint de les vinyes per enfilar cap al Celler.

Al celler hi arriba la verema i se'n fa el tractament mecànic per tal d'obtenir-ne el most o la pasta de verema que es posarà a fermentar en els cups o tines de fermentació.

Pesada de la collita.

Abans d'entrar al celler es pesa la collita, pesant tot el conjunt tractor+remolc abans i després de descarregar el raïm.

Mesura de grau.

Previ a l'abocament de la remolcada de raïm es mesura el grau alcohòlic amb un refractòmetre. El refractòmetre mesura al propi celler la quantitat de sucre contingut en el most.

Abocament i premsat mecànic del raïm.

El raïm es fa passar per una màquina que en separa la rapa dels grans. Una vegada desrapat el raïm es fan passar els grans entre uns corrons que els trenquen suaument. Per acabar d’extreure tot el suc del raïm s’utilitza una premsa.

El color negre de la pell està en els "antocians", substància que només es dissol bé en alcohol. És per això que, si es vol obtenir un vi negre o rosat, és necessari que la pellofa estigui en contacte amb most fermentat.

Sitja de ciment.

La fermentació es produeix per l'acció metabòlica del llevat que transforma els sucres del fruit en alcohol etílic i gas en forma de diòxid de carboni.

Maduració del vi en bota.

En madurar, el contingut d'àcids disminueix, principalment màlic i tartàric; i el contingut de sucres augmenta, fructosa i glucosa. Un cop obtingut el vi, se'l sotmet a tractament, criança i envelliment per tal que en surtin les virtuts i característiques que li donaran qualitat i el singularitzaran.

Vista superior de l'interior del Celler cooperatiu.

És aqui on l'Àlida ens comenta que durant el segle XIX e inicis del XX, a causa de la crisi provocada per la fil·loxera, molts pagesos del Priorat es van unir creant cellers cooperatius. I coincidint amb el modernisme, molts es varen construir amb aquest estil. El celler de la cooperatica de Cornudella a ser construït per l'arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, deixeble de Gaudí.

Taps de suro d'ampolles ja degustades.

El tap de suro és especialment important per tal d'obtenir una adequada conservació del vi. El suro és un material porós i impermeable que s'extreu de l'escorça d'alzina surera, procés industrial del qual Catalunya n'és capdavantera.

Vi curosament embotellat.

Finalment, s'hi embotella el vi perquè continuï el seu procés de perfeccionament o bé perquè arribi als consumidors.

El material gràfic que s'ha utilitzat en aquest fotoreportatge és propi. Així com el text és extret del que es va anar comentant durant l'experiència i complementat amb la xarxa (Mr. Google, wikipedia, i el blog diccionaridelvi).

Created By
Hipòlit Moreno Llagostera
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.