Loading

Nábor Krav Maga DUBINA Leden 2019

Možnost přijít stále trvá po celý měsíc Leden 2019. A poté po domluvě. Nikoho neodmítneme!!!

Obrana proti pistoli

Kurz začátečník 2019

Kurz začíná 9. 1. 2019, probíhá na Základní škole ul. F. Formana 45, Ostrava-Dubina, GPS : 49°46'14.6"N 18°15'08.8"E.

CENA je 1.500,- Kč

Částka je za tři měsíce tréninku 4 x do měsíce. ( ti zdatnější můžou trénovat i 8 x do měsíce )

Obrana proti chladné zbrani

Trénuje se vždy v Pondělí od 18:00 a ve Středu od 18:30 hodin.

Tréninky jsou tématicky rozděleny do bloků. Začíná se s blokem obrany proti škrcení, úchopům, úderům, kopům atd. Další bloky jsou zaměřeny na obranu proti noži, střelné zbrani, tyči, více útočníkům, obrana v leže na zemi proti stojícímu útočníkovi, nácvik úderové techniky, utužení těla a zvládnutí techniky přijmout rány, údery, kopy atd..

Dotazy a nejasnosti vysvětlíme na : Michal.Hejl@seznam.cz, tel : +420 733 560 498

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.