Loading

SPRÅKLÆRER? SE HER! Her finner du filmer til de fleste språkfagene!

Spansk

På denne listen har vi samlet sammen filmer som handler om de spansktalende landene, eller hvor det er spansk tale som hovedspråk.

Husk at du velger selv om du vil skru på, eller av undertekstene.

Bilde er hentet fra filmen Buena Vista Social Club - Adios, SF Norge

Fransk

Her har vi samlet sammen filmer som omhandler de fransktalende landene, og filmer hvor det er fransk tale som hovedspråk.

Bildet er hentet fra Vår vingård i Bourgogne, SF Norge

Tysk

Her finner du filmer som handler om Tyskland eller hvor det er tysk tale som hovedspråk.

Bildet er hentet fra filmen Suck me Shakespeer, Scandifilm AS

Engelsk

De fleste av filmene til engelskfaget er med engelsk tale, men denne filmlisten inneholder også filmer som sier noe om politikken, kulturen eller historien til flere av de engelskspråklige landene.

Bildet er hentet fra filmen The Duchess, Sandrew Metronome

Norsk

Her kan du finne dokumentarer, spillefilmer og kortfilmer med fokus på noen av de største stemmene i norsk litteraturhistorie:

Vi har også laget en filmliste med filmer fra hele Norden som kan brukes inn mot kompetansemålene i Norsk:

Italiensk

Mange ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr også italiensk som språkfag. Her finner du filmer som omhandler Italia, italienere eller har italiensk som talespråk.

Foto er hentet fra filmen Perfekte fremmede, Scandifilm AS

Kinesisk

Vi har flere filmer som kan passe å vise i kinesiske fag:

Bildet hentet fra Flyvende dolker, Sandrew Metronome

Andre fremmed-språklige filmer

På Filmrommet finner du et rikt utvalg av filmer fra alle verdenshjørner. Her kan du lete etter aktuelle titler:

Bildet er hentet fra den palestinske familiefilmen Idol (som også inneholder Filmstudieark), Scandifilm AS

Created By
Mairi Macdonald
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.