Chipresetter LC-223 Voor het resetten van uw Brother inktpatronen

Controleer de lampjes op de resetter

Plaats de cartridge met de chip exact op de 3 pins van de chipresetter. Het lampje kleurt nu "rood". Na circa 1 seconde kleurt het lampje "groen", nu is de chip ge-reset! U kunt de cartridge weer in uw printer plaatsen, en de printer zal deze als "vol" herkennen.

De chipresetter is te gebruiken voor volgende cartridges: LC-223, LC-225, LC-227 en LC-229.

Het resetten van cartridges kunt u doen om verschillende redenen. De standaardvoorziening in originele cartridges voorziet simpel in een telmechanisme dat bijhoudt hoeveel afdrukken er zijn gemaakt, als u bij de ingestelde hoeveelheid bent gekomen geeft de printer aan dat de cartridge leeg is. Met de resetter kunt u de cartridge weer op "vol" zetten, waardoor u ook de resterende inkt kunt gebruiken.

Ook kunt u nu op een simpele wijze de cartridges hervullen/navullen en de cartridges met de resetter weer op "vol" zetten. Zo kunt u zeer voordelig printen.

U kunt de cartridges simpel vullen met onze "Brother Refill Adpater"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.