Videotekniikan mahdollisuudet teatteriesityksessä MERI-POHJOLAN OPISTOPIIRI

Meri-Pohjolan opistopiiri järjestää koulutuksen la-su 18.2. – 19.2.2017 klo 9-18 Haukiputaalla, Teatterikuopan tiloissa (os. Revontie 45, Haukipudas).

Ohjelma on osa Meri-Pohjolan opistopiirin Osaava –ohjelman mukaista koulutusta, jonka toteuttamisesta vastaa Jokihelmen opisto. Koulutus on tarkoitettu opistopiirin kansalaisopistojen opettajille. Koulutus on heille maksuton. Lähettävä opisto huolehtii ruokailu-, matka- ja majoituskuluista.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

- videotekniikan mahdollisuudet teatteriesityksessä

- käytettävät ohjelmistot yleisesti

- valitaan tulevaan esitykseen käytettävät ohjelmistot ja laitteisto

- "Hands on" työpaja Materiaalien formaatit ja julkaisu

- tekniikan rakentelu mittaukset ja projisointi.

Koulutukseen on varattu 3 paikkaa/opisto. Jos kurssi ei täyty, voidaan Meri-Pohjolan opistopiirin ilmoittautuneista opistoista ottaa useampi kuin kome osallistujaa. Mikäli koulutuksessa on tilaa, voidaan koulutukseen ottaa ulkopuolisia osallistujia, joille koulutuksen hinta on 500 € tai 200 €/pv.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautumiset 26.1.2017 mennessä: www.jokihelmenopisto.fi tai 040 759 1999

Credits:

Created with images by Cea. - "Liquid Space" • PublicDomainPictures - "video mapping projection"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.