Loading

System Awizacji Transportu prezentacja rozwiązania firmy SoftwareStudio Sp. z o.o.

O wdrożeniu systemu awizacyjnego warto pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Ponadto używanie systemu pozwala na przeniesienie części pracy związanej z awizowaniem na podwykonawców (przewoźników).

System awizacyjny zapewnia posiadanie jednego miejsca, w którym wszyscy zainteresowani mają wgląd do stanu dostaw i wysyłek – na najbliższą przyszłość i historycznych zdarzeń.

Zastosowanie programu awizacyjnego przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych oraz kierowców.

Program przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów.

Studio VSS to system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu.

System rejestruje awizacje, wizyty, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów (doków, bram i wag).

Awizacja transportów przez stronę www lub telefon komórkowy z systemem Android.

Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie.

Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki.

Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę.

Kalendarze oraz oś czasu. Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu.

Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów (wjazd – wyjazd) wraz z możliwością ważenia auta.

Dostęp do bieżących transportów bezpośrednio w magazynie.

Ewidencja dostaw nieawizowanych np. firmy kurierskie.

Pełna historia + dokumentacja fotograficzna.

Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie danych.

Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.

Wersje wielojęzyczne dla kierowców.

Dodawanie awizacji transportu

Przegląd awizacji

Cechy systemu

Planowanie załadunku i rozładunku, ruchome okna czasowe - zależnie od rodzaju pojazdu i ilości towaru.

Awizacje wprowadzane przez pracowników firmy, klienta, przewoźnika, lub kierowcę.

Strona www dla klienta i przewoźnika pozwala na awizowanie, przeglądanie dostępnych terminów w kalendarzach tylko swoich awizacji - bieżących oraz historycznych.

Przypisania do awizacji załączników, zdjęć, korespondencji mailowej i innych dokumentów.

Powiadomienia kontrahentów i przewoźników za pomocą wiadomości e-mail o zmianie terminu awizacji lub opóźnieniach.

Powiadomienia SMS do kierowców np. "Podstaw się na bramę ..."

System YMS

Rola Spedycja - dodawanie, edycja i anulowanie awizacji, podgląd statusu przewoźników, dodanie załączników do awizacji, praca na kalendarzach, wysyłka powiadomienia e-mail, wysyłka SMS z danymi awizacji do kierowców.

Rola kontrahent (klient lub przewoźnik) - dodanie załączników do awizacji, awizowanie, podgląd i edycja własnych awizacji, wysyłka powiadomień e-mail, wysyłka SMS z danymi awizacji do kierowców.

Rola Brama i ochrona obiektu - podgląd awizacji na dany dzień, awizacje adhoc, wydruk przepustki.

Rola magazyn - przeglądanie awizacji na bieżący dzień, przydzielanie ramp (doków), potwierdzenia podstawienia auta, zwalnianie bram.

Raporty i analizy

Raportowane i mierzenie czasów. Rejestracja czasów: wjazdu na teren zakładu; podstawienia pod rampę; rozpoczęcia i zakończenia odprawy celnej, wyjazd z zakładu.

Raporty: awizacja a rzeczywiste podstawienie aut; czas trwania odpraw celnych; czas obsługi (załadunek/rozładunek); zakończenie i opuszczenie zakładu.

Raporty i analizy

Na podstawie zapisanych informacji ochrona obiektów ma na bieżąco informację kto, kiedy i jak długo przebywał na określonym terenie, a w sytuacjach kryzysowych mamy kontrolę i wiedzę kto w danym momencie znajduje na terenie zakładu.

Awizacje przez telefon

Za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie z systemem Android firma transportowa lub kierowca może zgłosić awizację lub sprawdzić i zmienić jej status. Dane dotyczące awizacji są przekazywane i dostępne OnLine, w czasie rzeczywistym przez całą dobę.

Przewoźnik i/lub kierowca otrzymują powiadomienie w przypadku odrzucenia (odmowa, brak akceptacji) oraz w sytuacji zmiany terminu przez dział logistyki zaawizowanego terminu. Powiadomienia mogą być wysyłane wiadomością email lub SMS.

Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. Na podstawie zapisanych informacji dział logistyki lub transportu uzyskuje narzędzia analityczne za pomocą których, można przeprowadzać oceny firm transportowych związanych z terminowością, a także monitorować czasy za i rozładunków przez magazyn.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5

mail: kontakt@softwarestudio.com.pl

telefon +48 533 32 26 26

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.