Korfbal norbert baas | training | coaching

Heeft u een (jeugd)team waar u op korte termijn geen trainer of coach voor kunt vinden of is deze tijdelijk verhinderd? Dan kunt u mij inhuren, zonder aan een vast contract vast te zitten.

Waarom kiezen voor Norbert Baas Sportbegeleiding

- inval bij ziekte vaste trainer/coach

- flexibel inzetbaar

als tijdelijke ondersteuning

geen vast contract

maandelijkse facturering achteraf

wedstrijdbegeleiding

Niets is een goed team te hoog gegrepen...

Wij zetten ons in om zo vaak mogelijk te scoren.

Door het verzorgen van trainingen op diverse scholen in Zuid-West Drenthe en het trainen en coachen van diverse korfbalverenigingen (Koru te Uffelte, Megasport en BCD Warszawa te Warschau) heb ik een ruime ervaring opgebouwd.

Daarnaast heb ik door mijn werkzaamheden als assistent coach van Polen met diverse disciplines leren te werken.

Kosten € 40,00 per uur op factuur, incl. BTW. Kilometerkosten € 0,19. Korting bij het vastleggen van meerdere uren.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Created By
PlanetMonkey Biersma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.