Bieszczady Wetlina

Wetlina to dziś jedna z najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych bieszczadzkich miejscowości. Położona w sercu Bieszczadów jest doskonałą bazą wypadową na lokalne szlaki i ścieżki. Leżący u podnóży połonin, przepełniony w sezonie letnim architektoniczny "koszmarek" jest w zasadzie skazany na sukces. Stąd wychodzi najwięcej szlaków, stąd najprościej dostać się na bieszczadzkie połoniny, tu też zdecydowanie największa liczba turystów rozpoczyna swą przygodę z Bieszczadami. Wiadomo - połoniny "zaliczyć" należy, toteż nie bacząc na nierzadki latem ścisk na szlakach, maszerujemy grzecznie, gęsiego, mówiąc 150 razy/h "dzień dobry", ku dywanom połonin. (http://www.twojebieszczady.net/wetlina.php)

Szlaki turystyczne

szlak turystyczny żółty Wetlina (Stare Sioło) – Przełęcz M. Orłowicza - Suche Rzeki - Zatwarnica

szlak turystyczny żółty szlak turystyczny czerwony Wetlina (Stare Sioło) – Przełęcz M. Orłowicza - Smerek (góra) - Smerek (wieś)

szlak turystyczny żółty szlak turystyczny czerwony Wetlina (Stare Sioło) – Przełęcz M. Orłowicza - Połonina Wetlińska (schronisko PTTK „Chatka Puchatka”)

szlak turystyczny żółty szlak turystyczny czarny Wetlina (Stare Sioło) – Przełęcz M. Orłowicza - Jaworzec (bacówka PTTK)

szlak turystyczny żółty Wetlina – Jawornik – Paportna – Riaba Skała

szlak turystyczny zielony szlak turystyczny żółty Wetlina (kościół) – Jawornik – Paportna – Riaba Skała

szlak turystyczny zielony Wetlina – Dział – Mała Rawka – bacówka PTTK „Pod Małą Rawką” – Przełęcz Wyżniańska – Połonina Caryńska – Przysłup Caryński – schronisko studenckie „Koliba”

szlak turystyczny zielony szlak turystyczny żółty szlak turystyczny niebieski Wetlina – Dział – Mała Rawka – Wielka Rawka – Ustrzyki Górne

szlak turystyczny czarny szlak turystyczny żółty Wetlina (Górna Wetlinka) – Połonina Wetlińska (schronisko PTTK „Chatka Puchatka”)

Credits:

Created with images by etherbud - "bieszczady połonina mountains" • Arcadiuš - "Bieszczady" • jarekgrafik - "bieszczady mountains the silence" • ciukes - "Bieszczady 127" • overbreathing - "Poland, Bieszczady" • grabski.me - "Solina, panorama" • grabski.me - "BiesCzad" • jarekgrafik - "bieszczady tarnica beech berdo" • jarekgrafik - "bieszczady tarnica beech berdo" • manufaktura82 - "bieszczady mountains house" • jarekgrafik - "bieszczady mountains sky" • jarekgrafik - "bieszczady tarnica beech berdo" • jarekgrafik - "bieszczady mountains the silence" • jarekgrafik - "bieszczady tarnica beech berdo" • jarekgrafik - "bieszczady sky landscape"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.