Loading

Nieuwsbrief Bornwaterschool juni 2021

Beste ouders,

Vandaag de eerste dag van een nieuwe maand. Op deze zonnige dag delen wij met u onze nieuwe nieuwsbrief. Een nieuwsbrief in een ander jasje, een eerste stap als het gaat om de nieuwe huisstijl van onze school. De schoolgids is het volgende dat wij met u zullen delen.

Er worden steeds meer versoepelingen doorgevoerd ten aanzien van de Corona-maatregelen. We zijn heel blij om te zien dat er steeds meer vrijheid lijkt te ontstaan. In het onderwijs zien we dat er vooral in het VO grote versoepelingen mogelijk zijn. Voor de basisscholen is er minder duidelijkheid vanuit de overheid. Binnen onze stichting voeren we gesprekken over het geleidelijk teruggaan naar de situatie zoals het was voor Corona. Hierbij kijken we naar de actuele maatregelen, onze specifieke omstandigheden en de behoefte van de kinderen, leerkrachten en ouders. We zouden niets liever willen dan terug te keren naar hoe het was. Maar onder de huidige omstandigheden en maatregelen blijven wij te maken hebben met uitdagingen. Per situatie blijven we de komende periode kijken naar wat kan en haalbaar is. Wij nemen u hierin mee.

De komende weken staan in het teken van kunstprojecten en buitenactiviteiten, maar ook van Cito en de afronding van dit schooljaar. Achter de schermen zijn wij met elkaar volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. De gesprekken om de formatie zo passend mogelijk te maken zijn in volle gangen. Wanneer deze volledig is ontvangt u hierover een brief. Verderop in deze nieuwsbrief treft u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.

Een hele fijne zonnige dag toegewenst.

Met hartelijke groet,

Karin Dol- Mul

Vlnr: kunstproject Esscher, kunstproject Keith Haring, kunstproject Mondriaan, de nieuwe moestuin.

Belangrijke data

31 mei - Start Cito's

2 juli - Rapport mee naar huis

8 juli - Laatste schooldag

Corona

Alle collega’s geven inmiddels weer fysiek onderwijs voor de klas, daar zijn we heel erg blij mee! Ook starten de muzieklessen weer op de donderdagen o.l.v. meester Roel.

Vanaf maandag 31 mei zullen we teruggaan naar de ‘gewone’ schooltijden. Dit betekent dat de lessen starten om half 9 en de kinderen op de lange dagen om 15:00 uur uit zijn. Op woensdag is iedereen om 12:15 uit en op vrijdagen is de onderbouw om 12:00 uur uit.

We proberen de groepen nog steeds niet te veel te laten mengen. We verzamelen daarom ’s ochtends per groep op het plein en de bovenbouw gaat om 8:20 uur als eerst naar binnen. Het is dus fijn als de bovenbouwleerlingen voor die tijd op het plein zijn. Na de bovenbouw zal rond 8:25 de onderbouw volgen. De bovenbouw gaat iets voor 3 uur uit en de onderbouw komt rond 3 uur met de leerkracht naar buiten. Groep 7 en 8 blijven net als de leerkrachten in het gebouw nog een mondkapje dragen en vragen we de ouders om nog niet het plein op te komen.

Tussen de middag is er weer een uur pauze voor de kinderen en zal OpStoom samen met de groepen eten en buiten spelen, ook hier houden we er nog rekening mee dat groepen niet teveel mengen.

De Ouderraad en de duurzaamheidscommissie hebben i.s.m. Dopper de Bornwaterdopper cadeau gedaan aan al onze leerlingen tijdens de sportdag. Born for the Future!

Bij de Bornwater Dopper werd ook een lespakket verzorgd over wegwerpplastic. In verschillende groepen zijn deze lessen onderwezen en hebben de kinderen een challenge gedaan om zo min mogelijk plastic te gebruiken.

Ouderbijdrage

Vanwege de coronacrisis is de ouderbijdrage aangepast. Namens de Ouderraad het volgende hierover:

De jaarbijdrage zal voor leerlingen van groep 1 t/m 7 totaal € 52,75 per leerling worden. In de tweede incasso zal €10.25 of € 17.75 als bijdrage geïnd worden. Dit is afhankelijk van de bijdrage, die al bij aanvang van schooljaar betaald is.

Groep 8 zal totaal € 200 betalen en ook zal de bijdrage van het kamp geïnd worden.

Op 26-05-2021 wordt de bijdrage van groep 8 geïnd. Op 16-06-2021 wordt de bijdrage van groep 1 t/m 7 geïnd.

Cito

Vanaf maandag 31 mei zal de Cito periode weer starten, vanwege de lockdown is deze korter op de vorige cito periode, maar het is goed om inzicht te hebben in de ontwikkeling en de vaardigheid van de kinderen voor een goede start in het nieuwe schooljaar.

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie: zaterdag 16 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie: vrijdag 24 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie: vrijdag 18 februari 2022 t/m zondag 27 februari 2022

Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022

Paasweekend: zondag 17 april 2022 t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie: zaterdag 23 april 2022 t/m zondag 8 mei 2022

Hemelvaartweekend: donderdag 26 mei 2022 t/m vrijdag 27 mei 2022

Pinksterweekend: zondag 5 juni 2022 t/m maandag 6 juni 2022

Zomervakantie: vrijdag 15 juli 2022 t/m zondag 28 augustus 2022

De studiedagen worden later dit schooljaar bekend gemaakt.