?כיצד נוצר שמן זית נעם גאמס

תהליך יצור שהשמן מתחיל במטע הזיתים, כאשר הזיתים מבשילים עושים החקלאים מסיק. מגיעים עם מכונה שנקראת מנערת ובעזרתה קוטפים את כל הזיתים מהעצים. פורסים בדים והמכונה ומנערת את גזע העץ והזיתים נופלים על הבד.

מסיק ידני

את כל הזיתים אוספים לשקים גדולים ומעבירים אותם לבית הבד. שם יפיקו מהם את השמן

הזיתים מגיעים לבית הבד עוברים במתקן שטיפה והפרדת העלים, משם למכונה המרסקת את הזיתים. דַיסת הזיתים המרוסקים מוזרמת במנות למכבש הסוחט את הזיתים בפעולה מהירה בלחץ גבוה. בעבר עשו זאת על ידי אבנים גדולות שמעכו את הזיתים

לאחר שהזיתים נמעכו, עד למצב של עיסה, מפרידים את השמן מהעיסה שנקראת גפת, התוצאה היא שמן זית זך וטעים להפליא

כדי לשמור על איכותו, נוצר שמן הזית בכבישה קרה, שבה שומרים על הטמפרטורה נמוכה לאורך כל תהליך הכבישה. בכבישה הקרה מפיקים את השמן על ידי לחיצה מכנית על הגרעין או על הפרי. בשיטה זו מופק פחות שמן משיטות אחרות, אך הוא יהיה איכותי יותר, בזכות השמירה בכבישה , הקרה על הערכים התזונתיים שבו

. את השמן שנוצר בבית הבד נוהגים בדרך כלל להעביר לאחסון במיכלי נירוסטה. השמן מאוחסן בתוכם עד למכירתו, לאריזה בבקבוקים או עד השימוש בו בבית הבד.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.