Loading

Careheart Kempen

Doel

Careheart Kempen bundelt de knowhow van publieke en private partners in de zorg- en welzijnssector om experimenteerruimte te creëren voor innovatie in zorg & welzijn, meer bepaald:

 • nieuwe zorgvormen
 • zorgtechnologie
 • nieuwe samenwerkingsverbanden voor geïntegreerde zorg & welzijn

Zo wordt de Kempen een vooraanstaande experimentele zorg- en welzijnsregio.

Acties

1. Erkenning als referentieregio binnen Europa voor actief en gezond ouder worden, waar partners uit het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld samenwerken aan oplossingen die het leven en de gezondheid van ouderen en de hele gemeenschap verbeteren. Binnen Careheart Kempen verzamelen we impactvolle innovatieve voorbeelden uit de regio en kijken we naar de mogelijkheden voor overdracht en schaalvergroting in heel Europa. Tegelijkertijd leren we door uitwisseling van goede praktijken van andere referentieregio’s uit het Europese netwerk.

2. Pilootprojecten ‘Better health at home’: de projecten vertrekken vanuit het perspectief van de eindgebruiker en zetten in op toegankelijke, kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg. De ambitie is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, dat er een optimale overgang is tussen ziekenhuis naar thuis, en dat burgers hun gezondheid of zorgtraject thuis kunnen opvolgen dankzij de inzet van technologie. Thema’s:

 • zorgtechnologie toegankelijk maken door co-creatie met eindgebruikers
 • thuismonitoring faciliteren, zowel preventief als na ziekenhuisopname door nauwe samenwerking met 1ste en 2de lijnszorg
 • woningaanpassingen (incl. mobiele zorgwoningen)
 • oplossingen uitwerken om duurzaam comfort te bieden (eten, boodschappen, sociale ondersteuning…)
 • veiligheid (vb. alarmering, sensoren,…)

3. Intergenerationele uitwisseling: Careheart zet in op contacten tussen verschillende generaties. Zo benutten we de mogelijkheden en talenten van ouderen, werken we aan het sociale netwerk tussen generaties en bestrijden we eenzaamheid.

4. Pilootprojecten m.b.t. laagdrempelige zorg en welzijn: we werken o.a. aan een datagedreven ecosysteem voor geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg en dienstverlening. Dit is een digitaal platform dat de burger zelf kan beheren en waar samen met zorgactoren, bedrijven, overheden en welzijnsdiensten gezocht wordt naar een betere afstemming van het (lokale) aanbod en de noden van de gebruiker.

We zijn tevreden als…

 1. in 2030 mensen gemiddeld een jaar langer thuis kunnen blijven wonen.
 2. in 2030 75% van de volwassenen hun fysieke en mentale gezondheid of hun zorgtraject kunnen opvolgen van thuis met inzet van toegankelijke technologie.Kempenaren minder eenzaam zijn.
 3. het Health & Care Network Kempen door Europa erkend wordt als Referentieregio voor actief en gezond ouder worden.
 4. 8 co-creatieve pilootprojecten m.b.t. Health at home; 2 pilootprojecten m.b.t. laagdrempelige zorg en welzijn en 2 projecten m.b.t. intergenerationele uitwisseling gerealiseerd worden.
 5. we een datagedreven ecosysteem voor geïntegreerde en gepersonaliseerde zorg- en welzijnsdiensten hebben ontwikkeld in co-creatie met eindgebruikers, dienstverleners en 20 regionale bedrijven.

Tijdslijn

 • 2020: concretiseren van de thema’s, projecten definiëren, partnerschappen smeden, financiering aantrekken
 • 2021: uitvoering van minimaal 3 projecten
 • 2022-…: verder uitvoeren van projecten, nieuwe definiëren, impactmeting, consolideren, communiceren

Middelen en mankracht

Health & Care Network Kempen staat in voor coördinatie, netwerking en communicatie. Deze werking wordt gefinancierd vanuit Europese projecten, Thomas More en de provincie Antwerpen. LiCalab en Thomas More zijn partners binnen Health & Care Network Kempen en zullen het project maximaal ondersteunen vanuit hun expertise.

Ieder pilootproject zal zijn eigen financiering en coördinatie hebben.

Partnerschap

Careheart Kempen is een operationele poot van het Health & Care Network Kempen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LiCalab, Thomas More, gemeenten Vosselaar, Olen en Ravels, AZ Herentals, CAW De Kempen, CT Paramedics, Into Facilities, JRC, Parlangi, VITO, Welzijnszorg Kempen, Zwart Goor.