Loading

Skrivekurs i Tanzania Skriving som livsforsterker

Et skreddersydd skrivekurs som forsterker opplevelsene av de eksotiske, fargerike omgivelsene vi møter i Tanzania

menneskene

det daglige liv

naturen

tett på dyrene

kulturen

det genuine

Først ved å være sansende til stede, deretter ved å finne et språk for erfaringene.

Kurset er en blanding av å skrive reisereportasje og å praktisere mindfullness.

De fleste av oss har opplevd at dersom vi får et kamera i hendene og går ut i naturen for å finne et fint motiv, vil årvåkenheten vår bli skjerpet. Vi ser og legger merke til verden omkring oss på en annen måte, enn om vi ikke skulle tatt bilder.
Slik vil også skriveoppgavene på dette kurset fungere; du vil kunne oppdage detaljer, nyanser og stemninger på en mer inngående måte. Dessuten vil du få dokumentert reisen som en ytre begivenhet, samtidig som du blir mer bevisst om hvilke følelser og tanker du gjør deg underveis.

Du vil bli innført i enkle, frigjørende skriveteknikker og lære metoder for å bli mer observerende tilstede i det som skjer. Dette skrivekurset er laget for å gjøre reiseeventyret enda mer eventyrlig.......

Program del 1 :

Bomani Beach Bungalows i 6 netter i en lagune - et paradis for alle sanser
Kjersti Wold inspirerer og underviser i totalt 20 timer i grupper og individuelt
Kjersti Wold

Kursleder er Kjersti Wold, skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun er en av landets mest etterspurte pedagoger innen kreativ skriving, og hun har utgitt 19 bøker i ulike sjangere.

Bli mer kjent her: www.noesis.no og på Facebook

Strandlivet skal nytes
Vi besøker den lokale skolen, her er det rom for refleksjon
En båttur i lagunen er en genuin kulturell opplevelse i Ngalawa - båten
På lansbyvandring blir vi kjent med landsbyens medisinmann

Program del 2 - Safari

Et møte mellom mennesker og dyrene i deres rette element

Program del 3:

Zanzibar - krydderøya som trigger mange sanser
Du tar med deg genuine opplevelser som setter varige sport - Du kan beskrive "perlene" og dele erfaring med flere.....

VELKOMMEN TIL SKRIVEKURS MED PEARL JOURNEYS

Eller ring oss på telefon: 414 65 668 eller 90600662

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.