Loading

Dbamy o dobro wspólne Instytut Spraw Publicznych

Jest wiele pomysłów na Polskę. Instytut Spraw Publicznych od ponad dwóch dekad przygotowuje rozwiązania najważniejszych problemów społecznych.

Działamy na rzecz naszej wspólnej Europy oraz budowania więzi i dialogu z innym narodami.
Pomagamy zrozumieć przyczyny politycznych podziałów i szukamy recept na wzmocnienie demokracji.
Prowadzimy działania na rzecz równości płci - w domu, w pracy i w polityce.
Przeciwdziałamy ubóstwu energetycznemu, aby każdy z nas mógł oddychać czystym powietrzem i miał ciepły dom.
Wspieramy matki i ojców z niepełnosprawnościami, aby mogli realizować się jako rodzice.
Walczymy o miejsca pracy dostosowane do potrzeb wszystkich, niezależnie od płci, wieku i stopnia sprawności.
Zabiegamy o to, by Polska była krajem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, także migrantów i uchodźców.

W czasach podziałów - zabiegamy o dobro wspólne. Pomóż nam zmienić Polskę na lepsze – przekaż 1% podatku na naszą działalność!

KRS: 0000138239

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.