Loading

Dbamy o dobro wspólne Instytut Spraw Publicznych KRS: 0000138239

Jest wiele pomysłów na Polskę. Instytut Spraw Publicznych od ponad dwóch dekad przygotowuje rozwiązania najważniejszych problemów społecznych.

Działamy na rzecz naszej wspólnej Europy oraz budowania więzi i dialogu z innym narodami.
Pomagamy zrozumieć przyczyny politycznych podziałów i szukamy recept na wzmocnienie demokracji.
Prowadzimy działania na rzecz równości płci - w domu, w pracy i w polityce.
Przeciwdziałamy ubóstwu energetycznemu, aby każdy z nas mógł oddychać czystym powietrzem i miał ciepły dom.
Wspieramy matki i ojców z niepełnosprawnościami, aby mogli realizować się jako rodzice.
Walczymy o miejsca pracy dostosowane do potrzeb wszystkich, niezależnie od płci, wieku i stopnia sprawności.
Zabiegamy o to, by Polska była krajem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, także migrantów i uchodźców.

W czasach podziałów - zabiegamy o dobro wspólne. Pomóż nam zmienić Polskę na lepsze – przekaż 1% podatku na naszą działalność!

KRS: 0000138239

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.