Esports Extrems

Hola,us presentare els esports extrems, parlaré de que es?quins sports extrems nian? Cuando van començar a practicar-se I etc.

Us deixo amb un video de recopilació de els millors moments de esports extrems per que veigeu una mica de que es

Els esports de risc, extrems o d'aventura són aquells esports on hi predomina un element de perills controlats.però que a causa de circumstàncies especials o situacions particulars implícites com el perill i la dificultat per realitzar-los, se'ls consideren extrems o perillosos.

D'esports extrems nian un munt però com no mi caben us ficaré quatre dels més coneguts.

Puenting

Esport d'aventura en el qual el practicant es llança al buit des d'un pont, al qual està subjecte mitjançant una corda elàstica que porta lligada als seus peus.

Paracaigudisme

Esport que consisteix a saltar amb paracaigudes des d'un avió, una muntanya o una altra alçada.

Rafting o descens de río

El descens de rius és una activitat esportiva i recreativa que consisteix a recórrer un riu en direcció de la corrent.

Mountain bike

El mountain bike o descens de muntanya com el seu nom indica és baixar una muntanya amb una bicicleta sense parar .

Ara si ,d'on van sorgir aquests "esports extrems" i quant temps fa que existeixen?

Bueno els esports extrems començen agafa forma als anys 50, fa uns 67 anys! Pero cuant van començar no eren tan perillosos que els d'avui en dia,eren mes calmats però continuaven tenin el seu perill.

Graciès per la vostra atenció us deixo amb unes quantes imatges!!!

Created By
Brais Freire García
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.