Door de ogen van.. Eddy ronald noija

Eddy is een geliefd sociaal persoon, een liefhebbende man, vader van 5 kinderen, opa van 12 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

In zijn dagelijkse leven staat het woord “liefde" centraal. Dit probeert hij dan ook met iedereen te delen.

Eddy was dagelijks op pad met een van zijn kleinkinderen. Vooral de zaterdagen genoot hij van een lange wandeling naar de markt in Geleen.

Naast het wandelen had Eddy nog een grote passie. Dat was ..

Als gevolg van een aantal kleine TIA’s werd het loopsignaal afgebroken.

Eddy kreeg te horen dat hij hierdoor 24 uur zorg nodig heeft.

Dit betekende dat hij helaas in een verzorgingstehuis werd geplaatst.

Het nieuws bracht familie, vrienden, maar vooral Eddy in verdriet.

Hij wacht dan ook elke dag weer af op een bezoekje van iemand die weer een lach op zijn gezicht brengt.

Eddy zal hopelijk zijn weg vinden. Door de liefde naar en van zijn vrouw, kinderen en (achter) kleinkinderen houdt hij zich goed. Zijn quote houdt hem sterk!

"LIEFDE overwint alles." - Eddy Ronald Noija

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.