Physics Drop a gAME WITH PHYSICS

Dit is het eerste level. je bent zelf het rode balletje en jij moet ervoor zorgen dat hij in het licht groene mand komt.
Dat doe je eenmaal door met je vinger een blauwe lijn te tekenen over je scherm. maar het spel heet natuurlijk Physics drop. Dus de blauwe lijn valt ook naar beneden dus je moet ervoor zorgen dat de blauwe lijn vast staat want anders valt die ook naar beneden.
Dat doe je bijvoorbeeld eerst de constructie te maken. de twee blauwe balkjes want die zorgt ervoor dat de andere constructie stevig blijft staan.
Daardoor heb ik nu een stevige constructie waardoor je de bal op kan laten rollen.
als je het level eenmaal gehaald heb krijg je het menu scherm waarop staat dat je het gehaald heb.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.