Team lead and full stack developer

Do nově vznikajícího týmu, zaměřeného na tvorbu hybridních a nativních mobilních aplikací hledáme Team Leada a rovnocenného parťáka k našemu technologickému guru Jakubovi. Měl bys umět vytyčit plán – technologický a organizační – s kterým dovedeš naše projekty k úspěšnému konci. Musíš mít schopnost svá rozhodnutí zdůvodnit a šířit potřebné vědomosti na všechny kolem sebe. Musíš umět ukázat ostatním, co mají dělat pro úspěch projektu, a nebát se vrhnout do práce kdykoli je potřeba. Lidi vést příkladem, ne příkazy.

Vyrostli jsme na Jave a JavaScriptu, s těmito jazyky se tedy budeš potkávat denně. Hybridní aplikace děláme pomocí Cordova v Angularu, zatím v jedničce. Pokukujeme však po dvojce, kterou chceme dělat v TypeScriptu a s pomoci Ionic frameworku. Někteří naši zákazníci preferuji React, který se právě učíme. Backendové části našich systémů píšeme převážně v Jave, Hibernate JPA a Spring Frameworku, data si ukládáme do MySQL a Oracle. Na některých projektech je třeba naučit se čist PL/SQL. Zajímáme se ovšem i o možnosti programovat serverovou část aplikace v node.js a express, rádi použijeme mongodb a rabbitmq. Šílenější z nás přemýšlí i o serverless architekture pomoci Amazon Lambda.

Našimi zákazníky jsou především velké firmy, kterým se na projektech snažíme vždy představit nové přístupy a nástroje. Děláme pro ně třeba FinTech projekty, jako Friends24 nebo Biip kartu. S tím souvisí nutnost rozumnět integracím, ať už pomoci RESTu nebo SOAPu na velké back-endsystémy, ale i na veřejné služby jako je Facebook, Google či Salesforce. Měl by ses orientovat v HTTP(S), PKI, OAuth2 či JWT. Ohlížet se začínáme i po menších klientech z řad start-upů.

V rámci vývoje i testování rádi automatizujeme s pomoci Jenkinse, GitLab a různých testovacích a mockovacích frameworku. Budujeme vlastní Continuous Integration a Delivery, ve kterém bychom rádi uplatnili Docker a cloudy obecně.

Nabízíme samozřejmě peníze, ale hlavně možnost inspirovat svými myšlenkami a prací ostatní, a vybudovat spolu s námi tým který zamíchá kartami na české softwarové scéně. Pracujeme v kancelářích na Praze 4, dojde ale i na práci u klienta, stejně jako na práci z domova. Pokud jsme tě alespoň trochu zaujali napiš nám proč právě ty si člověk, kterého potřebujeme. Připoj ukázky své práce a zeptej se na cokoliv, co bys o nás chtěl vědět.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.