Zeur Niet een koor

Ik heb de opdracht gekregen een logo te ontwerpen voor dit koor. Hieronder kan je mijn werk proces zien.

Mijn uiteindelijke ontwerp

Hieronder staan mijn schetsen, kleurenschema en mijn typografisch schema.

Deze kleuren heb ik gekozen omdat ze veel rood gebruiken en het zwarte heb ik gekozen omdat die kleur veel in de muziek wordt gebruikt
Ik heb het lettertype Myriad Pro gebruikt omdat ik het een strak en goed leesbaar lettertype vind.

Hieronder ging ik mijn schetsen uitwerken in illustrator.

Met uiteindelijk dit als eindproduct.

Ik ben uiteindelijk bij dit idee gekomen doordat ik zat te denken aan muziek, daarbij gebruik je natuurlijk noten en dacht waarom zou je dat dan niet gebruiken in je logo. Ik heb de kleuren rood en zwart gebruikt omdat als je de website bekijkt dan zie je veel rood en noten zijn meestal zwart.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.