Antalya Temizlik Şirketleri Tg Temizlik | antalya temizlik firmaları

Antalya temizlik şirketleri olarak Antalya lokasyonlu başladığımız temizlik hizmetlerini karşılamaya yönelik serüvenimiz bir çok kurumsal referans ile devam etmektedir.Temizlik hizmetlerimizde ücretsiz eksper göndererek ;

Mekanın büyüklüğü,kullanılacak malzemenin cinsi ve sayısı,kullanılacak personel sayısı hesaplanarak size en uygun temizlik fiyat teklifi verilecektir.

Altındağ Mahallesi Turgut Reis Caddesi Ada Apt. No:44/14 Muratpaşa / ANTALYA

0536 840 2542 | 0530 945 6042 antalya temizlik firmaları Telefon numaralarımızdan bizleri arayınız.

Credits:

https://www.tgtemizlik.com

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.