Loading

Dit is de (voorlopige) website van de stichting

Houd Scherpenzeel Groen en Gezond

Wie zijn wij?

De Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond is een initiatief van enkele betrokken burgers van Scherpenzeel die zich willen inzetten voor het stimuleren en bewaken van de kernwaarden van het mooie Gelderse dorp. Het bestuur bestaat uit zeven leden. Houd Scherpenzeel Groen en Gezond heeft in korte tijd meer dan 250 sympathisanten.

Boven v.l.n.r. Jan Ruijgrok, Nico de Haan, Anne de Wit en Gerrit Dijkstra. Onder v.l.n.r. Martijn van Wijk, Frans van Heck en Hans Becx

Waar staan wij voor?

De stichting stelt zich ten doel de kernwaarden van de Scherpenzeelse gemeenschap te bewaken. Kernwaarden zijn het kleinschalige en ondernemende karakter, de gemeenschapszin en de groene omgeving. (Nader uitgewerkt in Toekomstvisie Scherpenzeel 2030). We ondernemen activiteiten die gericht zijn op behoud van deze kernwaarden, zodat Scherpenzeel ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeenschap blijft. We zullen erop toezien dat de beleidsmatige keuzes die de gemeente maakt in overeenstemming zijn met de kernwaarden. We stellen ons daarbij op als een onafhankelijke partij die scherp toeziet op voorliggende keuze en als klankbord voor beleidsmakers, uitvoerders en mede dorpsbewoners.

Ook sympathisant worden?

of

Voor inlichtingen kunt u ook een e-mail sturen naar: info@houdscherpenzeelgroenengezond.nl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.