Loading

Lahovo in družina Modic Nova vas, 22. 5. 2019

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, je v Novi vasi organizirala večer z naslovom: "Lahovo in družina Modic".

Franc Hiti je orisal posestvo Lahovo, kakor se ga spomni iz svojih mladih let. Živo nam je narisal dogodke in osebe, s katerimi se je srečeval med svojim bivanjem na Lahovem.

Dogodka so se udeležili sorodniki, oziroma potomci zadnjih gospodarjev posestva Lahovo pred nacionalizacijo. Franc Hiti se je pogovarjal z Bojanom, Andrejem in Dušanom Keržetom. Slišali smo, kako se je lastništvo Lahovega spreminjalo od sredine osemnajstega stoletja pa do sedaj.

Večera sta se udeležili vnukinji Izidorja Modica, Alenka Pentič in Nevenka Rupnik s pravnukinjo Andrejo. Izidorja Modica je že predstavila Eva Petan pred dvema letoma.

S pomočjo Bojana Keržeta smo v skupini Stareslike pridobili še dodatne dokumente, zemljevide, pa tudi nekaj fotografij. Potrdili smo že dogovorjeno sodelovanje.

Skupina Stareslike je sodelovala pri koordinaciji sodelujočih in pripravila slikovno gradivo, ki je bilo predstavljeno na dogodku.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.