Zorgvlinders Doen wat zelf kan en ondersteuning daar waar nodig

Portfolio Details

Klant: Zorgvlinders

Jaar: 2016

Opdracht:

  • Brand identity
  • webdesign
  • outsourcing social media
  • brandcoaching

Hoe het begon

Ariane Frijstein

Zorgvlinders gaat de strijd aan voor ouderen en mensen met een beperking, juist nu in de zorg de échte aandacht is weggevallen. Zorgvlinders vlindert het leven van mensen met een (tijdelijke) beperking in en maakt de periode aangenamer.

De wens

Zorgvlinders gelooft in de band die ontstaat tussen de klant en de vlinder. Wij werken met mensen die vanuit hun hart leven en werken.

Wat we gedaan hebben

  • We creëerden een nieuwe brand identity en website
  • We creëerden een online social identity en richtte de focus op online fanbase vergroting
  • We produceerde meerdere video's ten behoeve van de online identity

Credits:

Created with images by Golf Resort Achental - "Kräuterstempel Anwendungen Beautyfarm SPA Golfresort Achental"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.