Loading

De Schoolweetjes Nummer 6 || 18 september 2020

Oudergesprekken

De teamleden hebben een individueel gesprek gehad met alle leerlingen van hun groep en in de komende twee weken gaan we in gesprek met de ouders/ verzorgers. Vanwege de Corona-maatregelen hebben we in onze stichting ervoor gekozen om deze gesprekken via de telefoon of Teams te voeren. We zenden u vragenlijsten. Graag ontvangen wij die maandag van u terug. De oudergesprekken van groep 3 worden in de week van 16 november gevoerd.

Covid 19

Gisteren ontvingen de ouders van onze school het onderstaande bericht.

Als school met veel ouders/ verzorgers, kinderen en personeel kan het ook voorkomen dat iemand besmet raakt met het COVID-19 virus. Sinds gisteravond is bekend dat één ouder positief getest is op COVID-19 en thuis in quarantaine zit. Zoals u zult begrijpen zullen wij om wille van de privacy verder geen gegevens verstrekken. Mocht u of uw kind in direct contact zijn geweest met de persoon, dan wordt u middels het bron- en contactonderzoek van de GGD op de hoogte gesteld en ontvangt u via de GGD informatie over de te nemen maatregelen. Hoort u niets, dan behoort u of uw kind niet tot eerdergenoemde directe contacten en is er geen reden voor specifieke maatregelen. We hebben nauw contact met de GGD en zij hebben ons geadviseerd over hoe om te gaan met de betrokken kinderen en hoe u te informeren.

Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen of van GGD Twente: https://www.ggdtwente.nl/corona/de-corona-maatregelen. U kunt ook het landelijk informatienummer elke dag bellen tussen 8.00 en 22.00 uur: 0800 1351 voor algemene vragen. De Informatielijn van GGD Twente is van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur te bereiken: 053 - 487 6840. Uiteraard kunt u ook het algemene nummer van school bellen met vragen.

Zodra er iets verandert in de maatregelen van het RIVM en de overheid stellen we iedereen daarvan op de hoogte via e-mail.

Foto's schoolkamp

Foto's van het kamp staan in ons fotoalbum van de school. Deze is via de website te bereiken. Alle ouders hebben enkele weken geleden via de mail de gebruikersnaam en inlogcode ontvangen. We wensen u veel plezier met deze terugblik op een heel mooi kamp.

Kennismaken met sporten

Vanuit de gemeente Hellendoorn kregen we het bericht dat er nog niet veel animo is voor het aanbod van kennismaken met sport. In de groepen hebben we de jongens en meisjes nog eens gewezen hoe leuk het is om in een korte periode kennis te maken met een sport die je leuk lijkt. Daarom plaatsen we hieronder de link naar de website waar de kinderen zich kunnen aanmelden.

Fietscontrole

Komende donderdag vindt de fietscontrole plaats. De jongens en meisjes van de groepen 3 t/m 8 mogen deze dag hun fiets mee naar school nemen om deze te laten controleren door de fietsenmakers en de verkeersouders. De controle vindt plaats op het kleuterplein. We zijn er heel alert op dat de fietsenmaker en de verkeersouders op 1,5 meter van elkaar blijven. Ook houden zij 1,5 meter afstand van de leerlingen. De fiets wordt neergezet op een gemarkeerde plek en de fietsenmaker loopt er naar toe. Vervolgens vindt de controle plaats. De controlekaart wordt ingevuld en de sticker wordt al dan niet geplakt. Dan pas mag de leerling de fiets weer ophalen.

Vorige week hebben we in De Schoolweetjes een handige kaart geplaatst die u kan helpen om thuis alvast de fiets te controleren en eventueel te (laten) repareren.

Slotmansweg

Vanaf maandag zetten we in de ochtend de Slotmansweg niet langer af. We hebben een andere manier bedacht voor het brengen van de kleuters naar onze school. Dat houdt in dat we ons weer kunnen houden aan de rijrichting (Slotmansweg - Arend Stegemanweg - Ericaweg) indien u ’s morgens met de auto de kinderen naar school brengt. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Wilt u bij het parkeren van de auto rekening houden met onze buren. Geen auto’s voor een oprit zetten of in de bocht parkeren.

Kind op Maandag

We vragen ons soms af: Hoe kunnen we verder? Het komt dan vaak aan op doorzetten aan of hulp krijgen. De Israëlieten zijn vertrokken uit Egypte. Maar daarmee zijn ze er nog lang niet: keer op keer dreigen ze vast te lopen in de woestijn. Een zee waar ze niet omheen kunnen, gebrek aan eten en drinken… Steeds opnieuw is de Heer degene die hen verder helpt. Er wordt gelezen uit Exodus 14, 16 en 17: 1-7.

​​De kleuters horen de verhalen Abraham krijgt bezoek en Lot moet vluchten.

Zending

Vorige week vrijdag is er een bedrag van € 34,95 door de leerlingen meegebracht. Dit geld gaat naar de actie van de Raad van Kerken die met Kerst de mensen in Nijverdal die het goed kunnen gebruiken in staat te stellen om boodschappen te doen bij de lokale supermarkten.

Raad van Toezicht

Op verzoek van de Raad van Toezicht plaatsen we nogmaals bovenstaande advertentie. Wat zou het fijn zijn dat er ook mensen die betrokken zijn bij de Prinses Marijkeschool zich kandidaat stellen. We begrijpen dat veel mensen een zeer volle agenda hebben. Toch hopen we dat we van uw deskundigheid gebruik mogen maken.

Verdriet

We leven mee met de families van Bas (groep 1) en Laura (groep 2) nu we hoorden dat hun opa Broeze is overleden. Wij wensen de beide families heel veel sterkte toe.

Geboren

Afgelopen maandag is Britt geboren, zij is het zusje van Jarno (uit groep 1) en Alex. We feliciteren de trotse ouders Gerwin en Annemarie en de beide broers van harte met de geboorte van hun dochter en zusje.

Tegeltjeswijsheid

Elke afstandsbediening heeft een knop die eeuwig een mysterie zal blijven.

De "Esquire" houdt vast aan zijn vuistregel 251.

Begin van de herfst

Na een zomerse week begint volgende week de herfst. Ook het weekend belooft zonnig en warm te worden. De opening van deze nieuwsbrief is een foto van de beginnende maisoogst. Wie in het buitengebied rondrijdt ziet dat de boeren en de loonwerkers druk bezig zijn op het land. Wij wensen u een fijn weekend toe. Met vriendelijke groeten, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Maxim Ilyahov - "Young caucasian woman on leather couch working at a laptop while browsing her phone" • Markus Spiske - "Lightweight Carbon Racingbikes: www.edelstenbikes.com – Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica Summilux-R 1.4 / 50mm (Year: 1983)" • Unknown - "File:Exodus 16 1-15 God provides for His people 001.jpg ..." • Unknown - "Drip Raindrop Falling Drops · Free photo on Pixabay" en Prinses Marijkeschool.