Fashion design workshop

De eerste les van periode twee van CKV deden we een workshop. Dit kwam omdat veel docenten vervielen en een workshop een leuke oplossing was. De opdracht was dat je van kranten een kledingstuk moest maken. De groep werd in vier verschillende groepjes verdeeld, elk groepje kreeg een seizoen waar we de kleding op af moesten stemmen. Onze groep had Herfst. Ik vond ons groepje leuk en doordat de groepjes werden gekozen door de docent kwam je bij mensen die je eigenlijk niet net kende dit vond ik leuk omdat je zo ook met andere leerlingen in contact komt. We hadden bedacht om een gilet te maken met daar boven een stoere cape. De gilet hebben Robin en ik gemaakt. Het was heel goed gelukt en ook leuk om te maken. Ons model was Jildar en hij paste alle kledingstukken goed alleen een minpunt was dat de gilet in het niet viel door de enorme cape die eromheen kwam en omdat het allemaal dezelfde print had. Het materiaal was ook heel dun dus je scheurde het snel kapot. Onze oplossing was om er tape overheen te plakken dit maakte het veel steviger maar het maakte ons gilet ook origineler. De docent die de workshop gaf heeft ons ook goede tips gegeven. Aan het einde van de les moesten de modellen een modeshow lopen zo kon je elk resultaat zien. Ik vond dat iedereen echt iets leuks had gemaakt. Het was een zeer geslaagde eerste les.

Het eindresultaat.

De modeshow.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.