Waterstof Maud mengerink

Inhoud

  • Wat is de geschiedenis van waterstof ?
  • Hoe werkt waterstof ?
  • Wat zijn de voor en nadelen van waterstof
  • Waterstof als brandstof ?
  • Waar kom je waterstof het meeste tegen ?
Wat is de geschiedenis van waterstof ?

Waterstof werd in 1671 gevonden door Robert Boyle. Robert Boyle noemde het een brandbaar gas. Dat gas kwam dan vrij bij een reactie tussen verdund zuur en ijzer. In 1766 ontdekte Henry Cavendish bij een experiment die hij deed met kwik dat het een chemisch element was wat vrijkwam. Henry Cavendish dacht dat het ijzer de bron van het vrijkomende gas was. Om die reden noemde hij het gas brandbaar gas van metalen.

Hoe werkt waterstof ?
  • Waterstofgas ontstaat door een chemische reactie met koolwaterstoffen. Hierbij komt het broeikasgas vrij. Waterstofgas kan ook gemaakt worden op een biologische manier in een algenbioreactor, of door veel elektriciteit te gebruiken (elektrolyse), hitte (thermolyse) of een tussenvorm (hoge-temperatuurelektrolyse). Deze processen zijn te duur voor grote hoeveelheden. Goedkope, massale productie met een duurzame oorsprong is nodig voor een gezonde waterstofeconomie.
Wat zijn de voor en nadelen van waterstof ?

Nadelen

Het gebruik van waterstof als brandstof in auto’s heeft nadelen. Waterstof is een gas met een lage dichtheid, waardoor het opslaan van een hoeveelheid waterstof al om een enorme waterstoftank zou vragen en daarvoor is er in een auto geen plaats. Tankstations hebben hetzelfde probleem als autobrandstof tanks, ze moeten groot zijn. Ook bij vrachtwagens met een grote centrale opslagplaats zou het steeds lastiger worden want die kunnen groter worden en moeten zij ook vaker rijden voor hun vracht. Nog een probleem is dat waterstof een ontplofbaar mengsel vormt als het in aanraking komt met zuurstof. Omdat het waterstof z’n licht gas is wordt er wel een explosiegrens bereikt, dat betekend dat er een volumepercentage is waar het mengsel ontbranden kan. Dit probleem is eigenlijk een te verwaarloos nadeel omdat benzine en brandstof licht ontvlambaar zijn. Dit laatste probleem zou opgelost kunnen worden door een waterstofgas met behulp van CO2 uit de atmosfeer om te zetten in mierenzuur. Mierenzuur is vloeibaar bij kamertemperatuur en niet ontvlambaar.

Voordelen

Het grote voordeel aan de waterstofauto is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat er alleen maar waterdamp. Er komt geen koolstofdioxide vrij in de motor. Er kan altijd nieuwe waterstof gemaakt worden uit water, maar dat moet dan wel met behulp van energie. Het derde voordeel is bij gebruik van brandstofcellen de aandrijving, als gevolg van het ontbreken van mechanische delen in de brandstofcellen, dat waterstof omzet in elektrische energie. Het enige geluid komt dan nog van de elektromotoren, die stiller zijn dan verbrandingsmotoren. waar veel zwakke verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers zijn, kunnen te stille auto's gevaarlijke situaties opleveren, omdat deze weggebruikers geen aangedreven elektromotor auto horen aankomen.

Waterstof als brandstof ?

In Nederland hebben we al jaren een file probleem. Er zijn teveel mensen die met de auto weg gaan, en met al die auto's vervuilen de mensen door hun uitlaatgassen het milieu. De laatste jaren komt smog vorming dan ook steeds meer voor. Smog is slecht voor de gezondheid van mensen. Minder auto's zou natuurlijk een oplossing zijn, maar dat is moeilijk, want veel mensen gaan met de auto naar hun werk. Een andere oplossing is schonere auto's, je motor schoon te maken of door de uitlaatgassen schoner te maken. Dat kan met een katalysator. Elke auto heeft tegenwoordig een katalysator. Daarin worden de vervuilende gassen van metalen geleid. Daar ontstaat een chemische reactie en de vervuilende deeltjes verdwijnen en komen niet meer in de lucht terecht. Een derde oplossing om auto's schoner te maken is een auto die minder verbruikt. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door lichtere materialen te gebruiken, zoals aluminium en kunststoffen. Een kleinere auto verbruikt natuurlijk ook minder benzine, stoot dus minder uitlaatgassen uit en is daarom ook schoner. Een laatste manier om de auto schoner te laten zijn is om de motor door andere brandstof of elektrische te laten aandrijven.

Waar kom je waterstof het meeste tegen ?

Waterstof kom je in normaal water tegen. Maar het wordt ook voor veel meer dingen gebruikt zoals brandstof. Brandstof kom je tegen bij tankstations, waterstof komt ook voor in tritium wat gebruikt wordt voor waterstofbommen. Waterstof is 14x lichter dan lucht. Dit gebruiken ze nog maar zo min mogelijk vanwege de brandbaarheid van waterstof. Ook wordt waterstof gebruikt voor het koelen van een generator met het vermogen groter dan 200 megawatt.

Credits:

Created with images by Hans - "crystal cream of tartar calcium tartrate" • skeeze - "bubble nebula space ngc 7635" • skeeze - "bubble nebula space ngc 7635" • skeeze - "bubble nebula space ngc 7635" • skeeze - "bubble nebula space ngc 7635" • skeeze - "bubble nebula space ngc 7635"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.