Loading

William French DJ/Live

William French har drevet med musikk i 15 år, hvorav majoriteten av tiden har gått til produksjon. Med EP'er og flere singler viser han et definerende uttrykk hvor hardere elementer møter harmoni, alt utformet med eksepsjonell lyddesign. Dette bekreftes med over 1 million avspillinger på spotify og flere millioner plays fordelt utover diverse youtube-kanaler, som Mr.Suicidesheep, og på hans egen Soundcloud. Han har også support fra flere kjente navn i Norge, som for eksempel Olle Abstract og Boom Jinx. Sistnevnte produserer William flere låter med om dagen og det blir release på Anjunadeep i nærmeste fremtid.

Med såpass mye tid i studio, er det naturlig å bevege seg over i kategorien DJ, noe som står høyt på dagsorden! Han har spilt på The Villa under Toothfairy sine labelnetter, på diverse klubber i Oslo og Trondheim- samt raves utover dette. Med et eklektisk utvalg av låter og diskografi kan han spille alle kategorier av en klubbkveld eller event, fra rolig oppstart til hard avslutning.

En del av William sin nye satsning er live show, hvor han ble headhuntet av studenter fra NTNU til å utvikle en aktiv hanske. Med hansken styrer han risers/pads/etc i sine egne låter og vi håper å få showcaset dette noe uvanlige klubb-oppsettet fremover, da altså utenom vanlige DJ-gigs, eller som en del av det.

Kontakt: truls@klimakunst.no

Live fra Collective Oslo fashion art festival

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.