Encantada Resort 3077 Yellow Lantana Lane - kissimmee - 34747

Beskrivelse

Townhouse over 2 plan med 4 soverom, 3 bad, stue, kjøkken, owner´s closet, vaskerom. Utvendig "screened in" terrasse med splash pool.

Boligen er en av få 4 soveroms enheter i Encantada resortet, og en av enda færre med beliggenhet med "lakefront". Her har man utsikt over vannet istedet for å beundre tærne til naboen. Middager og soling kan nytes på terrassen uten innsyn fra naboer.

Utbygger og fellesanlegg

Encantada Resort er bygget av Park Square Homes som er den største Orlando baserte utbyggeren av ferie resort. Resortet har et svært godt fellesanlegg med to store basseng, et av de er meget barnevennlig med "zero entry" hvor selv de aller minste kan krabbe in og ut av bassenget på egen hånd. I tillegg er det 2 store boblebad, og en "catch and release" brygge for ivrige fiskere.Klubbhuset inneholder også treningsrom, internett rom, resepsjon, en liten restaurant med mere. Det er aktivitetsledere for barna i gang hver helg, og hver ukedag i høysesongene. Encantada har ca 400 boliger totalt, og alt er utsolgt. Resortet er "Gated" og bemannet.

Byggekvalitet

Encantada ble bygget ut i faser fra 2006 til 2013. 4 soveroms ble kun bygget fra 2006 til 2010. Etter dette ble kun 2 og 3 soveroms enheter bygget. Denne boligen er bygget i 2009 og overlevert fra utbygger i April 2010. Enhetene som er bygget fra 2009 holder en høyere standard og kvalitet enn enhetene bygget før 2009. Dette gjelder fundament, blokk konstruksjon, vinduer, men er enklest å se på pool decket hvor de nye har helstøpt betong, mens de gamle har belegningsstein. Denne enheten er altså den nye typen.

Markedet på Encantada

Det er alltid få enheter med 4 soverom ute for salg på Encantada fordi disse er sjeldnere enn 3 soveroms, og leier ut på høyere priser og høyere belegg primært fordi de er bedre egnet for 2 familier om reiser sammen. P.T er det kun 7 stk, 4 soveroms for salg inkludert denne. Til sammenligning er det 27 enheter med 3 soverom for salg.

Av de 7 enhetene med 4 soverom er de priset fra $219,000 til $249,000. Alle de andre enhetene er bygget med den gamle byggestandarden mellom 2006 og 2008. Vår enhet er den eneste som er bygget med den forbedrede standarden og som fortsatt har flere år igjen med utbyggergaranti.

De enhetene som ligger for salg for $219,000, 224,000, og 225,000 har ikke beliggenhet ved vannet, men ligger med pool/terrassen mot hverandre.

De enhetene som ligger ved vannet ligger på $229,000 (vår), 239,000, 248,000 og 249,000. Av samtlige er vår enhet den eneste som er oppgradert med granitt benkeplater i kjøkken og alle bad.

Sammenlignbare Salg

De siste 6 mnd har det kun vært en bolig med 4 soverom solgt på Encantada. Denne var bygget i 2008, hadde beliggenhet ved vannet og ble solgt for $236,000.

Leieinntekter

Vi leide ut boligen som feriebolig fra 2010 til 2015 med utleie belegg opp mot 90%, og svært gode inntekter. Siden 2015 har boligen vært leid ut på 12 mnds kontrakter til en og samme familie. Disse betaler $1.545/mnd + strøm etc. Leiekontrakten deres utløper September 2017, men leietaker ønsker å forlenge dersom kjøper ønsker det.

Bilder fra boligen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.