welkom op het vechtdalcollege

Het vechtdal

hoi welkom op deze site wij zijn Stefan en Thijmen en komen van het vechtdal wij geven 5 redenen om op deze school te komen veel plezier

techniekplein

Dit is het techniekplein daar krijg je mee te maken als je HPSO lessen hebt zijn leuke lessen en je leert er veel

D&C plein

Dit is het D&C Plein hier ga je leren over het koken achter de kassa staan beleefd zijn tegen onbekenden die in het restaurand gaat en je leerd er voor de meiden met massage masker ect.

Receptie

Dit is de receptie je kan hier alles ophalen wat is gebracht en je kan hier informatie vragen over de school

dit is het vechdalcollege
  • je doet ook leuke dingen
  • Kamp
  • Zwemmen en Schaatsen
  • SchoolFeesten

met kamp ga je naar ommen en ga je leuke dingen doen spellen en je hebt heel veel lol je gaat ook naar zwemmen en schaatsen met de hele klas en je kiest zelf of je wel of niet naar en je hebt natuurlijk het schoolfeest dat kun je ook zelf kiesen of je er wel of niet naartoe gaat

  • waarom jij moet kiezen voor vechtdal
  • het is een leuke school met leuke docenten vooral mvr Koopman
  • het is altijd gezellig
  • in de kantine is het altijd druk maar gezellig
  • het is dichtbij de winkels dus je kan naar de winkel als je uitval hebt
  • voor meer informatie ga dan naar www.vechtdalcollege.nl

hopelijk tot dan

hier nog een filmpje

waarom hebben wij voor vechtdal gekozen het is dicht bij en het is een leuke school en omdat je er leuke dingen doet en de winkels zijn dichtbij

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.