Glædelig jul Ønskes du af Center for Bibliotek og borgerservice hos Frederikshavn kommune

Vi ser tilbage på endnu et begivenhedsrigt år…

Med et overflødighedshorn af tilbud; foredrag, kurser, book-talks, teater, sommerakademi, musik og meget mere
Med rekordmange pas-udstedelser, som følge af grænsekontrollen mod syd og nord
Med Café Danish, hvor vi taler dansk sammen og integrationsindsatsen bliver til virkelighed
Med Dialog-kaffe med Ozlem Cekic, der arbejder på at bygge bro mellem forskellige kulturer
Med et bibliotek der blander sig i samfundsdebatten; Via Dialog-kaffe bygger Ozlem Cekic bro mellem kulturer, og sammen med skuespiller Troels Malling og 120 Handelsskoleelever drøfter vi danske værdier i arbejdet med Danmarkskanon
Med kulturvenner, hvor vi i dag har mere end 20 faste kulturvenner, fra gymnasieeleven til Emma på 92, som hjælper med at få ting til at ske

Med samarbejdet om Kulturkufferten, præsentere vi indskolingselever for litteratur, teater, musik og lokalhistorie

Med kontanthjælpsreformen der har medført travlhed i en stor del af 2016
Med åbningen af kommunens første kombi-bibliotek i Ålbæk
Med en halv million besøgende i bibliotek og borgerservice i året der gik

Og med meget, meget, meget mere …

Credits:

Nicklas Bille Hansen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.