Ekstremalna Grupa Gimnazjalna Grzegorza Janickiego

W roku szkolnym 2017/18 stworzę jedną sześcioosobową grupę gimnazjalistów, których przygotuję do egzaminu przyrodniczego z zakresu matematyki.

Niestety do tej grupy nie przyjmę każdego chętnego. Dokonam ścisłej selekcji polegającej na wybraniu uczniów możliwe ambitnych, zmotywowanych i gotowych do ciężkiej pracy. Jeśli uważasz, że twoje dziecko nie jest gotowe do dużego wysiłku, braku pobłażania i tolerowania jego słabości to nawet do mnie nie dzwoń. Szukam świadomej młodzieży mającej świadomych rodziców.

Moje zajęcia polecam przede wszystkim uczniom, którzy chcą dostać się do renomowanej szkoły podnadgimnazjalnej, a tu należy podkreślić, że od tego roku wiele liceów zredukowało przyjęcia (czyli de facto podwyższyło próg punktowy) z uwagi na potrzebę przygotowania miejsc dla skumulowanego rocznika absolwentów w roku 2019. Zatem trzeba ten zdać egzamin jeszcze lepiej niż przedtem, by dostać się do wybranej szkoły!

Zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu po 60 minut. Koszt jednostkowy od osoby to 20zł/1h. Płatność po każdym miesiącu nauki (20zł razy ilość spotkań, które odbyły sie w danym miesiącu). Zaczynamy 25 września 2017, a kończymy w kwietniu 2018.

Zapisy: grzegorz@janicki.edu.pl 606-293-987

Bo przecież cóż warte jest łatwe?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.