Koor Zeur Niet logo Sander van de pol

Inspiratie

- voor de kleuren heb ik veel op de website gekeken (http://www.zeurniet.net/) Ik heb in het logo dezelfde kleuren gebruikt.

Schetsen

Ik koos uiteindelijk voor een ovaal waar tussen de notenbalk KOOR komt te staan. De kleuren van de rand van de ovaal zijn een verloop van de kleuren die voornamelijk op de website worden gebruikt. Om het logo meer 'power' te geven is er in het midden een gele ster. De ster is een beetje transparant zodat de achtergrond ook nog zichtbaar is. In de gele ster staat met rode tekst Zeur Niet! Het is dezelfde kleur rood als de tekst die op de website staat.

Het 2e logo is geschikt voor wanneer het kleiner word gebruikt. Het is een duidelijke en strak logo. Het is de gele ster met Zeur Niet! erin. De rand van de ster heeft de kleuren die voornamelijk op de website word gebruikt.

Het 3e logo is handig te gebruiken als ''banner''. Het logo bestaat uit de notenbalk met daarin Koor Zeur Niet. Vaag is er een gele ster in het midden te zien. Het is logo is meer horizontaal. Het heeft verder ook nog wat rustiger kleuren. Daarmee kan dit logo ook gebruikt worden voor o.a. onderaan een nette brief.

Created By
Sander van de Pol
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.