Volleybal norbert baas | training | coaching

Heeft u een (jeugd)team waar u op korte termijn geen trainer of coach voor kunt vinden of is deze tijdelijk verhinderd? Dan kunt u mij inhuren, zonder aan een vast contract vast te zitten.

Waarom Norbert Baas Sportbegeleiding inhuren
  • Inval bij ziekte vaste trainer/coach
  • Flexibel inzetbaar
  • Als tijdelijke ondersteuning van trainer/coach
  • Geen vast contract
  • Maandelijkse facturering, achteraf
  • Groot netwerk in uw regio
  • Wedstrijd begeleiding
Niets is een goed team te hoog gegrepen...

Door het trainen en coachen bij UVC'75 van zowel het jeugdteam als ook het heren -en de damesteams heb ik een ruime ervaring kunnen opbouwen. Door aandacht te geven aan tactisch spelen en het aanjagen en enthousiasmeren van de teams konden zij betere resultaten boeken.

  • Kosten € 40,00 per uur op factuur, incl. BTW.
  • Kilometerkosten € 0,19
  • Korting bij het vastleggen van meerdere uren.
Wij zijn niet te stoppen...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Created By
PlanetMonkey Biersma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.