Even kamperen Stripverhaal

De Caravan explodeert en iedereen gaat dood. Uiteindelijk verteld rene dat iedereen hun VR bril moet af zetten en dat iedereen de game gefaald heeft. Frank komt in beeld en verteld dat ze niet goed opgelet hadden op elkaar en dat de klas gezakt is.

Na ver gezocht te hebben, zijn we er uit gekomen dat "comic book" het font is wat gebruikt word voor strips.

Qua kadrering gezien, er word geen duidelijke kaders gebruikt en kunnen zelf worden verzonnen. Hoewel alles in een rechthoek is, hebben ze niet bepaalde formaten.

Over de kleuren gesproken zijn er vooral donkere versies van kleuren gebruikt. Dus niet fel rood, fel geel, etc. daarnaast word een donkerdere variant gebruikt als schaduw, en lichter gebruikt als contrast.

De karakters die wij gaan gebruiken zijn; alle hoofd- en sub-karakters, inclusief de rest van de klas (eventueel vervaagd) en we behouden de karikaturistische karakteristieken.

Week 2 logboek

Jorrit is bezig geweest met de Spark pagina.

wat Melvin en Biniam hebben gedaan blijft nog altijd een raadsel.

Week 3 logboek

Jorrit heeft Vonne, Bryan, Jordi, Christopher en Acoya gemaakt en geschetst in Illustrator

Melvin heeft Jordi en Xyvonne getekend

Biniam heeft Jordi en Christopher geschetst

Jorrit's stijl komt van Polandball vandaan.

Week 4: storyboard is af.

Jorrit's lagen van Illustrator

Jorrit's lagen van InDesign. Pagina's deden raar.

En hier hebben we Jorrit's afgemaakte stripverhaal.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.