CHIANG MAI Lawatan ke sebuah tempat yang menarik

Pada 3 September 2014, Saya pergi ke Chiang Mai dengan rakan-rakan sekolah saya bagi program pertukaran untuk 5 hari. Objektif lawatan adalah untuk kami mengetahui lebih lanjut mengenai Chiang Mai dan memberi balik kepada masyarakat di situ. Saya rasa bahawa Chiang Mai adalah salah satu tempat yang menarik kerana aktiviti-aktiviti yang kita telah buat di situ.

Melalui Lawatan ini, bukan sahaja saya mendapat mengalami sesuatu yang baru, saya juga memperbaiki fotografi saya.

Chiang Mai merupakan bandar yang terbesar dan kebudayaan penting di utara Thailand.

Ia adalah ibu negara provinsi Chiang Mai dan ibu bekas Kingdom Lan Na (1296 – 1768). Ia adalah 700 km di utara Bangkok dan terletak antara gunung tertinggi di negara Thailand. Bandar duduk mengangkang Sungai Ping, anak utama Sungai Chao Phraya.

Sawah Padi di Chiang Mai

Kami berpeluang untuk merasai kehidupan sebagai petani. Kita dapat menanam padi di sawah padi dan kita berinteraksi dengan haiwan-haiwan yang ada di situ. Ada babi, angsa, domba, lembu dan katak. Kita juga belajar bagaimana untuk membuat kertas tugasan dengan getah, membuat haiwan dengan daun dan membuat ukiran dengan tanah liat.

Untuk perkhidmatan pembelajaran, kami pergi ke sebuah sekolah di Chiang Mai yang terletak di dalam hutan atas sebuah gunung. Di situ, kami bermain permainan dengan murid-murid yang belajar di situ.

Kami mengecat tayar dengan warna-warna yang bersemangat untuk menghias Permainan Kanak-kanak mereka.

Pekara yang paling menarik yang saya melakukan di Chiang Mai adalah untuk menaiki gajah. Ia sesuatu yang tidak boleh dilupakan dan adalah pengalaman baru dan asli. Saya benar-benar ingin melakukannya sekali lagi.

Pada hari itu, kami pun melawat sebuah gua dan ia sebuah pengalaman yang amat menarik. Ada kelawar dan beberapa ukiran yang telah dibuat oleh alam semulajadi selama berahun-tahun. Gua ini sebenarnya terdiri daripada lebih 100 gua yang melanjutkan dari 10-12 kilometer dalam banjaran gunung tetapi terdapat hanya lima gua utama yang kini dibuka kepada orang awam.

Chiang Dao Cave

Pada hari akhir, kami belajar proses membuat payung tradisional di sebuah kampung payung dan dapat menghiaskan payung untuk membawa balik rumah sebagai kedai cenderamata.

Profesional yang sedang menghias beg

SEKIAN

Sumber:

Gambar sungai : http://wikitravel.org/en/Chiang_Mai

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.