Tiimioppiminen Jussi ahonen

TIIMIMÄISEN TYÖSKENTELYN TUNTOMERKIT

 • yhteinen tavoite
 • tiimitunnit ja -treenit
 • tiimiytyminen
 • dialogi
 • kaikki näkyy kaikille: tutkinnon osan osaaminen, tehtävät ym.
 • osaamisen jakaminen
 • opiskelijalle omistajuus opinnoista – vapaus ja vastuu miten osaaminen hankitaan – itsearviointi, projektityökalut
 • ohjaus -> seuranta -> arviointi hanskassa valmentajalla / ohjaajalla
 • uskallus, hauskuus ja innostus

VAIKUTTAVUUS JA HYÖDYT

 • työelämän taidot ja elämänhallinnan taidot
 • elinikäinen oppiminen
 • motivaatio, kun omistajuus opiskelijalla
 • nauttii työstään, toisten osaamisesta ja kehittymisestä
 • alojen sekoittuminen, rajojen rikkominen

TYÖKALUT

 • suoritettavan tutkinnon osan arvioinnin kriteerit ruksattuna keskeisiltä työtehtäviltä
 • Education Model Canvas -ideapaja työkalu
 • dialogi-ympyrä
 • tila tiimioppimista tukevaksi (sohvat, pöytiin pyörät alle, tuolit ympyrään)
 • alat sekaisin
 • YTO- ja ammatillisia opintoja yhteisiksi eri alojen kanssa
 • opiskelija määrittelee itse tutkinnon osan työtehtävät ja oppimistehtävät + tavoitteet
 • arvioinnin laajentaminen paremmin osaamisen osoittamiseen
 • oppimisen pelillistäminen
 • yhteistoiminta-ajalla tiimioppimalla yhteisiä aineita – alat sekaisin
 • benchmarking-mallin prosessi ( check pointit mitä on toteuttanut, aikataulu ja tulos)
 • kaikkeen ei ole vastausta -malli

TIIMIOPPIMISTA SÄHKÖALALLA

Tuntomerkit

 • muodostettu tiimit, 2-3 henkeä
 • asetettu tavoitteet
 • koko tutkinnonosa yhtenä palasena
 • mahdollisuus tehdä tehtäviä vapaavalintaisesti
 • tehtävät tehdään kuten tehtäisiin asiakkaalle
 • tiimimäinen ympäristö, tiimipöydät ja treenitila

Työkalut

 • aamupalaveri tiimiympyrässä
 • asiakkaalle tarjous, lasku ym.
 • motorola-palaute
 • treenit tehtävän jälkeen
 • itsenäiset tehtävät
 • itse hankittu tehtävä

Aamun tiimiympyrä

Tehtävätaulukko

Tiimien toiminta

Valmennustyylit

Jussi Ahonen

Sertifioitu Tiimiakatemia® Team Coach

Created with images by Uitleg & tekst - "The team"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.