Loading

Marketing Troonrede 2018 & VCV Kring Innovatiemanagement

Welkom!

De Troonrede

Rob Beltman - Marketing director Jaarbeurs & voorzitter H3ROES

Innovatie en marketing liggen onlosmakelijk in elkaars verlengde. Innovatie is de enige manier om aan de door marketeers zo verguisde commodity trap te ontsnappen.

"Zowel innovatie als marketing kunnen zich verliezen in tè operationele focus".

Om het verschil te kunnen maken, moeten we veelvuldig uit de doe-modus komen en ons verwonderen over de grote bewegingen in onze markten en onze maatschappij. Alleen dan kunnen we de regels van het spel gaan herschrijven in ons voordeel.

Het spel dat gespeeld wordt anno 2018 laat zich treffend vergelijken met een wedstrijd simultaanschaken op minimaal 3 borden.

 1. De markt: een onvoorspelbare open arena met disruptieve start-ups en scale-ups. Dit vraagt om een marketeer als navigator, naast de kapitein.
 2. De organisatie: nieuwe manieren van samenwerken via netwerken. Dit stelt de marketeer als verbindende factor aan dek, naast de bemanning.
 3. Het vak: technologie speelt steeds meer een rol. Dit vereist de marketeer in de machinekamer, met begrip van techniek.
Is de mens hierbij een beperkende factor, of juist een kritieke succesfactor? Kunnen we een werkbare samenwerking vinden tussen mens en technologie?

De sleutel is vertrouwen: 'analoog' is weer bezig aan een opkomst. 'Echtheid' is meer dan ooit bepalend voor de marketingkracht van de organisatie.

We moeten de durf tonen om de verbindende factor te zijn tussen de werkvloer en de boardroom door de handdoek op te pakken. De tijd van meerjaren marketingplannen en lange innovatiefunnels ligt ver achter ons.

"Marketing blijft boven alles mensenwerk"

Academische reflectie

Henry Robben - Hoogleraar Marketing te Nyenrode Business Universiteit

Marketing is de stem van de klant inbrengen in het product en het bedrijf: iets creeren wat waarde heeft voor de klant. Innovatie is de zuurstof van marketing.

De vier paradoxen:

 1. Analoog vs Digitaal
 2. Klant vs arena
 3. Exploratie vs exploitatie
 4. Open vs gesloten innovatie
De marketeer moet ballen hebben: het creeeren van duurzame buisiness op klantkeuze.

Flirten, liefde, porno: Bedrijven streven naar digitaal, maar de klant maakt geen onderscheid in digitaal of analoog. Het gaat om de toegevoegde waarde. Data verkopers leveren niks voor de eindklant op. Zij zijn de pornografen van de marketing.

Marketingwetten: Een klant koopt zelden wat jij verkoopt. Bedrijven denken nog in concurrentie / arena's.

Langetermijnbijziendheid: First mover advantage bestaat niet. Hun kans op succes is onderzocht en blijkt net zo groot als de nr2 of nr3 intreder.

Marketing als geisha: Een marketeer die binnen zit is weggegooid geld. Business is steeds meer een ecosysteem waarbij verbinding essentieel is.

Vragenronde

 • Wat is de rol van de politiek in de arena? -> Goed voor controle op privacy, monopoly, misbruik van de consument, maar niet voor beperken van de vrije marktwerking.
 • Waarom is NL niet aanwezig in de grote arena? De overheid heeft maar één doel: investeren in onderwijs en innovatie (en dat is grotendeels hetzelfde)
 • Kunnen marketeers vervangen worden door robots?
 • Hoe kunnen we innoveren/waar beginnen (hoe komen we er achter wat klanten willen)? Vooraf: niet alles hoeft neer te komen op de marketeer. Daarnaast: ga stage lopen. Begrijp het proces van de klant en wat hij/zij nodig heeft, De Marketeer moet van nature nieuwsgierig zijn.

Reflectie vanuit de markt

Rob Beltman - Marketing Director Jaarbeurs & Voorzitter H3ROES

Vragenronde:

 • Wat vond je de belangrijkste 'takeaway'? -> Investeer in talent: leer, groei als mens: IT, Marketing en HR zijn fähigkeiten die bij iedereen in een organisatie aanwezig moeten zijn, maar er moet wel een team van specialisten aanwezig blijven.
 • Hoe verhoudt focus zich tot de inhoud van de troonrede? -> Lange termijnstrategie.
 • Waarom moet de marketeer meer naar binnen toe? -> Vanwege het compenseren van ouderwets gedrag. Het doel is: waarde ontdekken, waarde ontwikkelen, waarde communiceren en waarde bewijzen. De tijdsbesteding ligt momenteel in de eerste en laatste. Veel mensen richten zich op buiten, met nagenoeg geen impact op de organisatie zelf.
 • De CMO moet de verbinding leggen tussen boardroom en touchpoints: wat betekent dat?

Lagerhuis Discussie

Robert van Houten - Strategic Management Consultant

Stelling 1: De marketeer van de nabije toekomst kan alleen succesvol zijn als hij/zij een bèta profiel heeft.
Stelling 2: Marketeers graven hun eigen graf door - ondanks wetgeving - (potentiële) klanten digitaal te blijven stalken
Stelling 3: Start-ups zijn de horzel in de pels voor corporates en steken ze qua innovatievermogen naar de kroon
#MTR2018
Created By
Yuri van de Veerdonk
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.