13:00-14:00 drammen by

Photo Essay - Valgfri oppgave

For underkant av to uker siden fikk vi oppgaven «Photo Essay» som gikk ut på ta en bildeserie med et valgfritt emne/tema på 5-7 bilder. Under kan du se resultatet av mitt arbeid.

En ensom lyktestolpe.

På andre siden kan man se Drammen Stasjon, som har historie helt tilbake i 1866!

På Bragernes Torg er det alltid mennesker, selvom det er midt i arbeidstiden.

På Bragernes Torg treffer du på mange forskjellige mennesketyper.

Noen ensomme klær ligger ved et skur i sentrum.

På sommeren yrer det av mennesker i sentrum. Da blir benkene som står plassert godt brukt. Men på vinteren får de som regel stå i fred.

Drammen ble grunnlagt sommeren 1811. Mye har skjedd siden den gang. Og vi kan bare glede oss til å se byen i vekst, de kommende årene.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.